Kundservice

Förseningsersättning

Du kan få ersättning för resa med taxi, egen bil, annat trafikbolag eller annat färdmedel som kör motsvarande sträcka som du skulle ha rest med Karlstadsbuss om du riskerar att bli mer än 20 minuter försenad till din slutdestination. Ersättningen för resa med egen bil är för närvarande 18,50 kronor per mil. Maxbeloppet vi ersätter för taxiresa och för resa med egen bil är för närvarande    1 313 kronor.
Ersättning kan inte sökas vid försenad resa på biljetter som någon annan än resenären betalt (detta omfattar skol- och gymnasiekort som skolan betalar och företagsbiljetter).

Ansökan om förseningsersättning

Om du råkat ut för en försening och vill ansöka om kompensation kan du kontakta oss genom att fylla i vårt webbformulär som är länkat nedan.

Till formulär för förseningsersättning

Uppdaterad den