Kundservice

Förseningsersättning

Du kan få ersättning med upp till 1140 kronor för resa med taxi, egen bil, annat trafikbolag eller annat färdmedel som kör motsvarande sträcka som du skulle ha rest med Karlstadsbuss om du riskerar att bli mer än 20 minuter försenad till din slutdestination.

Om du blir försenad och inte begär ersättning för en alternativ resa, till exempel med taxi, kan du få tillbaka del av eller hela biljettpriset, beroende på hur mycket du blir försenad.  

Skicka in originalkvitton och biljetter till oss 

Du kontaktar oss på Karlstadsbuss och vi gör en bedömning av dina ersättningskrav. Du kan lämna in klagomålet per telefon, e-post, brev eller besök till Karlstadsbuss Kundcenter. 

Du måste reklamera resan inom två månader efter förseningen för att kunna få ersättning. Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kunnat skicka in ditt klagomål inom två månader, gör du det så snart du kan och förklarar i din ansökan varför du inte kunnat reklamera resan tidigare. 

Du kan lämna in ditt ersättningskrav samtidigt som du reklamerar resan, men det går även bra att lämna in ersättningskravet i efterhand. Du måste lämna in ersättningskravet inom 3 år efter att du reklamerat resan.  

Ringer du oss är det viktigt att skicka in dina kvitton/ersättningsbiljetter direkt, så att vi kan hantera ditt ärende så snabbt som möjligt. 

Kvittot/biljetterna skickar du till den här adressen:  

Region Värmland Kollektivtrafik
Karlstadsbuss 
652 14 Karlstad 

En begäran om ersättning ska innehålla: 

  • Namnpersonnummer och adress 
  • Uppgifter om den försenade resan
  • En redogörelse för varför du anser att du har rätt till ersättning
  • Uppgifter om vilket färdbevis du hade. (Om du reste med reskassa eller periodfärdbevis ska du ange numret på ditt resekort, med mobilbiljett ska du ange mobilnumret för den telefon som användes vid resetillfället. Om du hade någon annan typ av färdbevis ska du skicka in färdbeviset i original) 
  • Kostnadsanspråk (återbetalning eller ersättning för annan transport) 
  • Bank samt kontonummer för utbetalning av ersättningen 

Om du är missnöjd med Karlstadsbuss bedömning, kan du begära omprövning av ärendet inom tre veckor från det datum som står i avslaget. 

Ersättningsresa med egen bil 

Du kan få ersättning om du använt egen bil vid en störning i Karlstadsbuss trafik. 

Ersättningen blir inte högre om du samåker med någon annan.

För ersättning av utlägg med egen bil uppger du registreringsnummer och antal körda kilometer i uppgifterna du skickar in till Karlstadsbuss. Milersättningen är för närvarande 18.50 kronor per mil. Ett krav för att kunna få ersättning är att du anger mellan vilka adresser du har åkt.

Blankett förseningsersättning

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den