Kundservice

Om Karlstadsbuss

Vilka är vi?

Karlstadsbuss är ett av varumärkena, tillsammans med Värmandstrafik, som kollektivtrafiken i Värmland bedrivs under. Region Värmland Kollektivtrafik organiserar tätortstrafik i Karlstad, Arvika, Säffle och Kristinehamn, regiontrafik med buss och tåg, båtbusstrafik, skoltrafik, anropsstyrd trafik samt färdtjänst och sjukresor. 

Hur styrs kollektivtrafiken?

Regionfullmäktige, regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslutar i frågor som rör kollektivtrafiken i Värmland. Det är Region Värmlands kollektivtrafiknämnd som hanterar och bereder alla ärenden som rör kollektivtrafiken i Värmland. Det innebär att kollektivtrafiknämnden ansvarar för att de uppgifter som faller på Region Värmland som en regional kollektivtrafikmyndighet utförs och säkerställs. Uppgifter som nämnden hanterar är att bereda ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram inför beslut i regionfullmäktige. Nämnden beslutar även om allmän trafikplikt och upphandlingar och avtal av allmän kollektivtrafik. 

Uppdaterad den