Kundservice

Tillgänglighet

Karlstadsbuss stripe

För att underlätta för resenärer med visst behov eller funktionsnedsättning arbetar vi ständigt med att förbättra tillgängligheten till våra fordon och hållplatser.

Våra fordon beställs med god tillgänglighet i åtanke och Karlstads hållplatser tillgänglighetsanpassas fortlöpande samtidigt som nya hållplatser måste uppfylla tillgänglighetskrav i enlighet med teknik- och fastighetsförvaltningens riktlinjer när de byggs.

Våra bussar är utrustade med följande tillgänglighetsunderlättande utrustning: 

 • Rullstolsplats med fästanordning 
 • Låggolv för att underlätta insteg 
 • Ramp som kan fällas ut vid fordonets mittdörrar 
 • Inre och yttre hållplatsutrop 
 • Inre och yttre destinationsskyltar  
 • Signalknapp vid mittdörrar för behov av öppning eller hjälp 
 • Sittplatser med extra benutrymme 
 • Biljettvalidator (vår kortläsare) vid mittdörrar 
 • Specifik stoppknapp för att uppmärksamma föraren på avstigande med särskilda behov 

Våra tillgänglighetsanpassade hållplatser har följande underlättande åtgärder: 

 • Minimiutrymme mellan trottoarkant och busskur 
 • Kantstöd för att minska avstånd mellan buss och trottoarkant 
 • Kanthöjd anpassad till våra fordon för att fordonsgolv och trottoar ska vara i samma höjd 
 • Kontrastmarkering av markplattor 
 • Avsaknad av trappor eller steg i anslutning till hållplats 
 • Taktila markplattor för synskadade 
 • Ett antal hållplatser har även uppläsning av realtidsinformation på plats i hållplatskuren 

Notera att arbetet med att tillgänglighetsanpassa våra äldre hållplatser fortfarande pågår och att alla våra hållplatser därför inte lever upp till samma tillgänglighetskrav.

Uppdaterad den