Kundservice

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på vår webbplats karlstadsbuss.se och hur vi planerar att åtgärda dem.
Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister på webbplatsen.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Hjälp oss bli bättre

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla tillgänglighetskriterier när det gäller följande delar:

  • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via karlstadsbuss.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och
    e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera. Vid kommande upphandlingar kommer det att tas hänsyn till.
  • Delar av webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Vi åtgärdar dessa problem efter hand.
  • Flera av dokumenten som finns på vår webbplats är inte fullt ut tillgängliga. Vi arbetar på att åtgärda det. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från karlstadsbuss.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde kan du kontakta oss.

Skicka e-post till karlstadsbuss@karlstad.se eller ring Karlstadsbuss Kundcenter på telefonnummer 054-540 46 00. 

Oskäligt betungande anpassning

Karlstadsbuss åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

  • Tidtabeller och kartor för vår trafik.

Du kan alltid få den information du efterfrågar om vår trafik genom att kontakta oss. 

Skicka e-post till karlstadsbuss@karlstad.se eller ring Karlstadsbuss Kundcenter på telefonnummer 054-540 46 00. 

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning genom intern testning av karlstadsbuss.se via verktyget WCAG Checker som du hittar via den här länken.

Senaste bedömningen gjordes den 2020-09-22.

Relaterade länkar

Uppdaterad den