Skola

Gymnasiekortshandläggare

Beställning av busskort för gymnasiet

Administrerar du busskort på en skola och vill göra en beställning? Det finns ett fomulär där du fyller i vad du vill beställa, exempelvis ett resekort med reskassa samt kontaktuppgifter. Fakturan kommer att skickas till angiven referenskod. 

Här kommer du till beställningsformuläret

Spärrning av busskort för gymnasiet

Administrerar du busskort på en skola och behöver spärra ett kort? Fyll i formuläret med alla uppgifter så hjälper vi dig.

Till formuläret för att spärra ett busskort

Har du frågor?

E-post: kortbestallning@varmlandstrafik.se

Telefon: 010 - 83 28 273

Uppdaterad den