Karlstadsbuss

Tidtabeller

Tidtabeller

Här hittar du tidabeller för våra baslinjer, centrumlinjer, speciallinjer och hockeylinjer. 

Till tidtabellerna

Personlig tidtabell

Med personlig tidtabell väljer du själv vilka linjer du vill ha och kan sedan få den skickad till dig som en pdf per e-post eller som ett tryckt häfte hem till din brevlåda. 

Läs mer om hur det går till och beställ din egen tidtabell

Karlstadsbuss Nära

Läs mer om hur du reser med Karlstadsbuss Nära på Sommarro.

Till Karlstadsbuss Nära

LIVE

Här kan du se när en buss kommer till din hållplats i realtid.

Till LIVE

Trafikinformation

Här kan du se aktuell trafikinformation som kan påverka din resa. Det kan gälla vägarbeten som påverkar din hållplats eller din busslinje.

Till trafikinformationen

Helgtrafik

Här ser du när bussen går under högtider och helgdagar.

Läs mer om helgtrafiken

Hockeybussar

Du kan åka buss direkt till Löfbergs arena. Här ser du vilka linjer som finns och när de går.

Läs mer om hockeybussar

Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafik är ett komplement till den linjelagda trafiken för kommunens glesbygdsinvånare som har långt till närmaste busshållplats eller där det helt saknas kollektivtrafik.

Läs mer om kompletteringstrafik

Uppdaterad den