Tidtabeller

Kompletteringstrafik i Karlstads kommun

Kompletteringstrafik är ett komplement till den linjelagda trafiken för kommunens glesbygdsinvånare som har långt till närmaste busshållplats eller där det helt saknas kollektivtrafik. 

Turen är till närmaste serviceort och ska beställas dagen före genom beställningscentralen. Serviceorter är Molkom, Välsviken, Vallargärdet och Vålberg. 

  • Du kan resa till och från din serviceort varje vardag mellan klockan 09.30 - 15.30
  • Du kan åka till närmaste serviceort eller till närmaste busshållplats som har avgångar till serviceort
  • Du behöver inte ha färdtjänsttillstånd
  • Du måste beställa resan dagen före till beställningscentralen på telefon
    054-21 77 00
 Barn och ungdom
0 - 19 år
Vuxen
Från 20 år              
0 - 15 km 26 kr 41 kr
16 - 25 km 28 kr 46 kr
26 - 35 km 31 kr 49 kr
36 - 45 km 34 kr 57 kr
46 - km 37 kr 61 kr

 

Priserna gäller från 11 december 2022

 Barn och ungdom
0 - 19 år
Vuxen
Från 20 år              
0 - 15 km 27 kr 44 kr
16 - 25 km 28 kr 46 kr
26 - 35 km 31 kr 49 kr
36 - 45 km 34 kr 57 kr
46 - km 37 kr 61 kr

Beställningscentralen har rätt att samordna resorna. Priserna är kilometerbaserade och följer Karlstadsbuss färdtjänsttaxa. 

Övriga frågor kontakta Karlstadsbuss/Färdtjänsten på telefon 054-540 46 10 helgfri måndag - fredag mellan klockan 09.00-12.00 eller maila: fardtjansten@karlstad.se

Uppdaterad den