Karlstads kommuns diarium

Diarium

Vi registrerar all post som kommer till oss varje dag i kommunens diarier. Nästan alla brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga. Det innebär att alla får läsa dem.

Varje förvaltning i kommunen har sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar ska registreras. En handling innehåller information av något slag. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring, e-post, film- eller ljudfiler till exempel. 

Om du vill ta del av handlingar är du välkommen att ringa eller besöka oss på kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, Karlstad. Du kan även
söka efter handlingar
och beställa dem via nätet. 

Kostnad om du beställer över 100 sidor

Om du begär ut handlingar på 100 sidor tar vi ut en avgift på 150 kronor. Varje kopia utöver det kostar 2 kronor styck.

Räkneexempel:
Person 1 begär ut 87 sidor: Kostnad 0 kronor
Person 2 begär ut 103 sidor: Kostnad 156 kronor (100 sidor = 150 kronor + 3 sidor á 2 kronor)

Vilka handlingar är allmänna?

Enligt lagen är en handling allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Tjänstemännens interna arbetsmaterial är till exempel inte allmänt. 

Medborgare har rätt till insyn i all offentlig verksamhet

Enligt offentlighetsprincipen ska du som medborgare ha insyn och möjlighet att kontrollera hur förtroendevalda och tjänstemän sköter kommunen. Den ska främja ett fritt meningsutbyte och bidra till allsidig information. Det är en rättighet som är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle eftersom den också ger dig möjlighet att påverka kommunens verksamhet.

Här kan du läsa mer om offentlighetsprincipen

Vad är en sekretessbelagd handling?

En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem. Det kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

Läs mer om sekretessbelagda handlingar

Uppdaterad den