Diarium

Sök på kommunens handlingar

I vårt e-diarium kan du söka på offentliga handlingar som är diarieförda i kommunens olika nämnder och styrelser.

I träfflistan ser du bara en beskrivning av handlingens innehåll, inte själva handlingen. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om en specifik handling. Sekretessbelagda handlingar och arbetsmaterial finns inte i e-diariet.

Det är handlingar registrerade från och med 2020-03-01 som är sökbara via webben. Är du intresserad av äldre handlingar, kontakta Karlstads kommuns kontaktcenter.Ange minst ett alternativ
 

Jag vill söka i


För att välja fler än ett diarium håll ned [ctrl] tangenten och klicka på fler
 
Datum
(åååå-mm-dd)

(åååå-mm-dd)

Uppdaterad den