EU-projekt

Karlstads kommuns arbete med EU-projekt

Karlstads kommun medverkar i flera olika projekt som delfinansieras av EU. Det handlar om allt från kortare projekt med aktiviteter och utbyten runt ett enskilt tillfälle, till stora utvecklingsprojekt som löper över flera års tid.

Det finns EU-stöd som kan finansiera delar av utvecklingsprojekt inom många olika verksamhetsområden. Oftast krävs det ett samarbete med partners i andra länder för att genomföra EU-projekt.

Om du har frågor om EU-projekt och internationella samarbeten så är du välkommen att kontakta vår internationella strateg Mia Marklund eller vår internationella projektkoordinator Jenny Brodén.

I vår lathund för EU-projekt kan du få tips om hur du kan göra när du ska starta EU-projekt.

Lathund för EU-projekt.pdf

Pågående EU-projekt

Här hittar du information om några av de EU-projekt som pågår inom kommunen och regionen.

Värmlands nya

Projektet Värmlands nya riktar sig till unga nyanlända i grund- och gymnasieskola med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Projektet ska ge dem stöd för måluppfyllelse, men även kunskap om regionens arbetskraftsbehov, så att fler får möjligheter att göra val som leder till ett framgångsrikt arbetsliv.

Exempel på aktiviteter som erbjuds deltagarna är individuellt stöd, anpassade studier, praktik, studiebesök och arbetsmarknadskunskap.

Projektet omfattar 11 av länets kommuner och det är arbetsmarknads- och socialförvaltningen som är projektägare och det finansieras av ESF (Europeiska socialfonden).

Projektet pågår till februari 2020.  

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den