EU-projekt

Karlstads kommuns arbete med EU-projekt

Karlstads kommun medverkar i flera olika projekt som delfinansieras av EU. Det handlar om allt från kortare projekt med aktiviteter och utbyten runt ett enskilt tillfälle, till stora utvecklingsprojekt som löper över flera års tid.

Det finns EU-stöd som kan finansiera delar av utvecklingsprojekt inom många olika verksamhetsområden. Oftast krävs det ett samarbete med partners i andra länder för att genomföra EU-projekt.

Om du har frågor om EU-projekt och internationella samarbeten så är du välkommen att kontakta vår internationella handläggare Nathalia Kullander. 

I vår lathund för EU-projekt kan du få tips om hur du kan göra när du ska starta EU-projekt.

 Lathund EU-projekt.pdf

Pågående EU-projekt

Här hittar du information om några av de EU-projekt som pågår inom kommunen och regionen.

Equity inclusion – work for equality and to break gender and traditional norms

Karlstads kommun kommer under 2020 att påbörja en förstudie inför ett projekt i samarbete mellan den kenyanska regionen Makueni County. Karlstad och Makueni vill starta ett kommunalt partnerskap för att jobba med metoder att bryta normtypiska val i förhållande till studier och val av arbete.

Effekterna av ett sådant arbete är förhoppningsvis förändrade sökmönster, en breddad arbetsmarknad och ökade möjligheter till arbete för marginaliserade grupper. Under 2021 hoppas vi kunna genomföra förberedande möten för att utreda möjligheterna för att genomförandeprojekt.

Projektet finansieras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.
Kontaktperson: Henrik Fröling, strateg, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Värmlands Arbetskraft 2.0

Projektet ska vidareutveckla arbetet med uppsökande insatser för unga 15 – 29 år, arbeta med parallella insatser och utveckla samverkan med utbildningsanordnare. För att stötta kommunerna i arbetet finansierar projektet en utbildningssamordnare.

Projektperioden är från september 2020 till slutet av 2022. Målgruppen är unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar, 15–29 år, med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning.

Målet är att under projektperioden nå ut till minst 255 deltagare i kommunerna Arvika, Hammarö, Kil, Karlstad, Kristinehamn och Sunne. Beviljat EU -stöd är ca 12,9 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden.

Läs gärna mer om våra projekt på varmlandsprojektparaply.se
Kontaktperson: Jennie Fröling, arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Uppdaterad den