Internationellt arbete

Karlstad är en Resilient City

Karlstad är som en av två svenska städer utsedd till Resilient City. Det innebär att vi gör ett gott jobb inom områdena klimat, miljö och säkerhet. Att jobba aktivt med riskreduktion och säkerhet i städer är huvudtemat i FN-kampanjen Making Cities Resiliant.

I augusti 2009 uppmanade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon städer och politiska ledare världen över att gå samman för att bekämpa klimatförändringarna. Karlstad är en av de städer som sedan dess aktivt deltar i kampanjen ”Making Cities Resilient”. På en stor klimatkonferens i Bonn i maj 2010 blev Karlstad en Resilient City, genom att teckna ett avtal med tio punkter som förbinder oss att ta ett stort ansvar i miljö- och säkerhetsfrågor.

Karlstad har utsetts till Resilient City just på grund av sitt arbete med klimat, miljö och säkerhetsfrågor. Vi har bland annat arbetat med att ta fram en miljö- och klimatstrategi och ett översvämningsprogram som visar hur kommunen arbetar med riskerna för översvämning i Klarälven och Vänern.

Att Karlstad är en stad som aktivt arbetar med de här frågorna är känt ute i världen. När Ban Ki-Moon skickade ut ett meddelande inför klimatmötet i Davos, nämnde han Karlstad som ett gott exempel: ”Jag uppmanar alla städer att gå samma väg som Bonn, Mexico City, Saint-Louis i Senegal, Larreynaga-Malpaisillo i Nicaragua, Albay i Filippinerna Baofeng i Kina och Karlstad i Sverige” skrev han i brevet.

Uppdaterad den