Karlstads vänorter och twin cities

Detta är våra internationella vänner

Här hittar du kort fakta om våra vänorter och twin cities.

Blönduós

Land: Island 
Region: Nordourland vestra (cirka 10.000 invånare) 
Stadens karaktär: I Blönduós finns mycket vatten både floden Blada som delar staden och flera mindre sjöar som ger goda fiskemöjligheter och tillfälle till andra utomhus aktiviteter. 
Invånarantal: 800 (2017)
Näringsliv: Orten har en stark jordbrukartradition. Näringslivet domineras av mindre och medelstora företag. Här finns allt från räkfabrik till verkstadsindustri. Den offentliga servicen i Blönduós är god. Det finns också både turistanläggningar affärer och krogar. 
Övrigt: Kommunen lider av befolkningsminskning. Eftersom kommunerna på Island är små finns det omfattande samarbete över kommungränserna.

Gaziantep

Land: Turkiet 
Region: Sydöstra Anatolien, gränsande till Medelhavsregionen
Provins: Gaziantep
Stadens karaktär: Gaziantep är Turkiets sjätte största stad. Staden är en ekonomisk, kulturell, näringslivs- och utbildningsmässig knutpunkt i regionen. Omgiven av sjöar ligger Gaziantep i ett område som både omfattar höglandsplatå med berg och lågland av stäppkaraktär med böljande kullar. Gaziantep ligger längs Sidenvägen i ett mångtusenårigt historiskt område med stark prägel av kultur och arkeologi. Staden satsar kraftfullt på utveckling och modernisering, som även omfattar ett mycket omfattande nybyggnationsprogram. 
Invånarantal: 1, 6 miljoner (2016)
Näringsliv: Gaziantep är en mångfaldig industri- och handelsmiljö. Staden kombinerar en utveckling som handelsstad med såväl satsning på traditionellt hantverk som en stark industriutveckling. Den senare omfattar bland annat 5.000 små och stora industrier samt en utländsk handelszon. Gaziantep University räknas som ett av landets mest erkända universitet. Även jordbruket är betydelsefullt, då provinsen är Turkiets största producent av pistagenötter.

Horsens

Land: Danmark 
Region: Midtjylland (ca 1,2 miljoner invånare) 
Stadens karaktär: Horsens satsar på ett rikt kulturliv. Staden ligger naturskönt omgiven av vatten. Stadens många studenter ger den en ungdomlig karaktär och det finns ett stort nöjesutbud. 
Invånarantal: cirka 89 700 (2018)
Näringsliv: Näringslivsstrukturen i Horsens är traditionell med en stor koncentration inom stål & metall, transport och livsmedel. Det finns också en del verksamheter inom IT och trådlös kommunikation.

Jõgeva

Land: Estland 
Region: Jõgeva
Stadens karaktär: Jõgeva som är regioncenter är en lugn, ung stad som är känd för sin kultur. Området runt staden karaktäriseras av moränkullar som en rest från istiden, i landskapet flyter även floden Pedja fram. 
Invånarantal: cirka 5 300 (2017)
Näringsliv: Jõgeva har främst små och medelstora företag, de främsta branscherna är textil, trä samt jordbruksprodukter och maskiner. Det finns också traditionell produktion av lädervaror. Handel och service är mycket väl utvecklad.

Moss

Land: Norge 
Region: Östfold (ca 262.000 invånare) 
Stadens karaktär: Moss är ett viktigt handels- och servicecenter för Mossregionen med ca 52.000 invånare. Moss ligger vid Oslofjordens östsida och har både fjord och inlandslandskap. Staden satsar på att utveckla kulturlivet och har i sin vision lyft fram satsningar på konst, arkitektur och design. 
Invånarantal: cirka 32 400 (2018)
Näringsliv: Moss är en mångfaldig industri- och handelsmiljö. Staden är ett viktig center för mekanisk småindustri och är en stor producent av emballage i olika former. I området är även tillverkning av lås och beslag till dörrar och fönster en viktig del av industrin.

Nokia

Land: Finland 
Region: Tampere region (cirka 389 900 invånare). 
Stadens karaktär: Runt Nokia finner man många sjöar och friluftsområden vilket gör staden attraktiv för bosättning. Nokia som blev stad 1977 är den näst största staden efter Tampere i Pirkanmaa regionen som är en av Tamperes sex delregioner. 
Invånarantal: cirka 33 300 (2017)
Näringsliv: Nokia är en industriell stad, huvudbrancher är gummi (däck och skor), papper, textil, golvbeläggning och metall. 
Övrigt: I Nokia talas nästan uteslutande finska. Det globala Nokia-företaget har idag lämnat orten men det var här företaget grundades på 1800-talet som ett träsliperi.

Uppdaterad den