Produkter och tjänster

Grundläggande kartdata

Du hittar grundläggande kartdata som byggnader, fastighetsgränser och vägar i kommunens baskarta. Baskartan används bland annat som underlag till nybyggnadskartor, vid projekteringar och lantmäteriförrättningar.

Vad innehåller baskartan?

I baskartan finns 22 000 hektar av Karlstads tätort med närområde samt övriga tätorter i kommunen. 

Där hittar du byggnader, fastighetsgränser, rättigheter, höjdkurvor, träd, häckar, vägar, vägkanter, kantsten med mera.

Vad används baskartan till?

Baskartan används som grund vid upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor med mera samt vid detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet.

Var kommer innehållet från?

Innehållet är framställt från flygbilder med flyghöjd på 800 eller 1000 meter, och från inmätningar från marken.

Vilken är skalan?

Skalan är 1:200-1:2000.

Hur levereras baskartan?

Du kan få primärkartan i de flesta filformat eller utritad på papper.

Vad kostar baskartan?

Digital karta 1674:-/ha inom tätort och 1116:-/ha på landsbygd. Alla priser är exklusive moms.

Vi ger rabatt på den digitala kartan efter arealstorlek och innehåll.

Hur beställer jag?

Du når oss enklast via e-post kartservice@karlstad.se. Det går även att ringa till oss via kontaktcenter: Telefon 054-540 00 00.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den