Produkter och tjänster

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används vid projektering och som kartunderlag till situationsplan vid bygglovsansökan.

När behöver du nybyggnadskartan?

Som regel behöver du nybyggnadskarta vid nybyggnation inom planlagt område. Din  bygglovshandläggare kan svara på om du behöver en nybyggnadskarta eller inte.

Vad innehåller nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan innehåller fastighets- och rättighetsgränser, byggnader, inmätta markhöjder, detaljplanebestämmelser, VA-anslutning, höjd på färdig gata vid fastighetsgräns. Den omfattar fastigheten eller området som ska projekteras eller bebyggas.

Informationen hämtas från vår primärkarta och är i skala 1:500.

Hur levereras nybyggnadskartan?

Digitalt och utritad på papper.

Vad kostar det?

Nybyggnadskarta inom detaljplan:

Enbostadshus 8370 kronor
   

Övrig byggnation
Fastighetens area(m²)

 
          - 1 999 8370 kronor
2 000 - 4 999 13950 kronor
5 000 - 9 999 19530 kronor
10 000 - 15 000 25110 kronor
          > 15 000 tidersättning
   
   


Hur beställer jag?

Du når oss enklast via e-post kartservice@karlstad.se. Det går även att ringa till oss via kontaktcenter: Telefon 054-540 00 00.

Du kan också beställa nybyggnadskarta med vår e-tjänst

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den