Produkter och tjänster

Mätuppdrag

Om du behöver hjälp med att mäta ut en väg, staka ut ett husbygge eller markera en fastighetsgräns kan du vänd dig till oss. Vi utför all sorts mätning på uppdrag av kunder inom både den offentliga som den privata sektorn.

Bygg och anläggning

 • Husutstakning
 • Nybyggnadskarta
 • Projekteringsunderlag
 • Byggmätning (grunder, baslinjer, pålutsättning m.m.)
 • Kontrollmätning
 • Sättningskontroll
 • Volym- och arealberäkning
 • Vägutsättning

Mätning och beräkning

 • Avvägning
 • Stomnät (plan och höjd)
 • Koordinattransformationer
 • Flygsignalering
 • Mätning för kartprodukter
 • Utvisning av fastighetsgränser
 • Ledningsmätning (VA, el och fjärrvärme)
 • Inventering av VA-brunnar
 • Lägesbestämning av objekt i GIS-databaser

Kontakt

Du når oss via kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00, fråga efter mätningsservice.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den