Kartor och geografisk information

Karlstad använder höjdsystemet RH2000 från den 1 april 2013

År 2013 gick Karlstads kommun över till höjdsystemet RH2000. Observera att på äldre kartor och ritningar är inte höjduppgifterna angivna i det nya höjdsystemet.

Hur stor skillnad blir det på höjdangivelsen?

Omfattande beräkningarna har resulterat i att höjdangivelser i det gamla systemet RH00 Karlstad har justerats med cirka en halvmeter för att få rätt värde i det nu gällande höjdsystemet RH2000.

Kartan visar hur mycket en höjdangivelse i RH00 Karlstad ska höjas för att få rätt värde i höjdsystem RH2000. Olika områden har olika värden.

Här kan du hämta zonindelningskartan i pdf-form

Hämta filer

För dig som vill kombinera zonindelningskartan med annan information i någon desktop-, webb-, eller mobilapplikation, finns ett antal filformat som du når genom att följa nedanstående anvisningar.

Samtliga data är framtagna i och märkta med plankoordinatsystem SWEREF 99 13 30.

Om din programvara klarar av "on the fly-transformation" kan du kombinera informationen med data som presenteras i andra koordinatsystem.

Du som använder höjdinformation måste vara uppmärksam

Kontrollera alltid vilket höjdsystem som dina höjduppgifter är angivna i. Förutom ovan nämnda höjdsystem kan i vissa fall även höjdsystem RH 70 förekomma. Vid minsta osäkerhet bör du kontakta Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Uppdaterad den