Kartor och geografisk information

Karlstad använder höjdsystemet RH2000 från den 1 april 2013

År 2013 gick Karlstads kommun över till höjdsystemet RH2000. Observera att på äldre kartor och ritningar är inte höjduppgifterna angivna i det nya höjdsystemet.

Hur stor skillnad blir det på höjdangivelsen?

Omfattande beräkningarna har resulterat i att höjdangivelser i det gamla systemet RH00 Karlstad har justerats med cirka en halvmeter för att få rätt värde i det nu gällande höjdsystemet RH2000.

Kartan visar hur mycket en höjdangivelse i RH00 Karlstad ska höjas för att få rätt värde i höjdsystem RH2000. Olika områden har olika värden.

Här kan du hämta zonindelningskartan i pdf-form

Hämta filer

För dig som vill kombinera zonindelningskartan med annan information i någon desktop-, webb-, eller mobilapplikation, finns ett antal filformat som du når genom att följa nedanstående anvisningar.

Samtliga data är framtagna i och märkta med plankoordinatsystem SWEREF 99 13 30.

Om din programvara klarar av "on the fly-transformation" kan du kombinera informationen med data som presenteras i andra koordinatsystem.

 • Zonindelning innehållande shp-filer
  Detta är ett lämpligt alternativ om du vill analysera och beräkna om dina egna höjdsatta data.
  Högerklicka på texten ovan och spara zip filen. Zip filen packas upp. Shp filen kan sedan läsas i lämplig GIS- eller Webb-applikation
 • Zonindelning som georefererad rasterbild i jpg-format 
  Detta är ett lämpligt alternativ om du endast vill titta på dina egna data i kombination med zonindelningen.
  Högerklicka på texten ovan och spara zip filen. Zip filen packas upp. Jpg filen kan sedan läsas i lämplig GIS- eller Webb-applikation
 • Zonindelning som KML-fil (för att läsa in i Google Earth)
  Högerklicka på texten ovan och spara zip filen. Zip filen packas upp till en Kml fil som kan läggas till i Google Earth med Arkiv Öppna.

Du som använder höjdinformation måste vara uppmärksam

Kontrollera alltid vilket höjdsystem som dina höjduppgifter är angivna i. Förutom ovan nämnda höjdsystem kan i vissa fall även höjdsystem RH 70 förekomma. Vid minsta osäkerhet bör du kontakta Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Uppdaterad den