Kartor och geografisk information, GIS

Karlstad använder höjdsystemet RH2000 från den 1 april 2013

År 2013 gick Karlstads kommun över till höjdsystemet RH2000. Om du använder äldre kartor och ritningar måste du kontrollera att höjduppgifterna stämmer.

Sveriges myndigheter och kommuner bytte år 2013 till ett enhetligt nationellt höjdsystem, RH2000. Att ha ett enhetligt och gemensamt system innebär flera vinster, bland annat:

  • Vi har ett enhetligt höjdsystem med jämförbara höjder oberoende av var vi befinner oss
  • Höjder behöver inte räknas om vid datautbyte mellan olika system och riskerna för misstag minimeras
  • Användning av modern mätteknik underlättas
  • Ett enhetligt system medför minskade kostnader både för dem som framställer höjduppgifter och för dem som använder dem

Här kan du läsa mer om olika höjdsystem och bytet till höjdsystemet RH2000.

Informationsblad från SKL och statliga lantmäteriet

Hur stor skillnad blir det på höjdangivelsen?

Karlstads kommun har tillsammans med det statliga lantmäteriet gjort omfattande beräkningar av höjdfixnätet inom kommunen. Beräkningarna har resulterat i att höjdangivelser i det gamla systemet RH00 Karlstad har justerats med cirka en halvmeter för att få rätt värde i systemet RH2000. Kommunen är indelad i sju zoner där varje zon har höjts olika mycket.

Kartan visar hur mycket en höjdangivelse i RH00 Karlstad ska höjas för att få rätt värde i höjdsystem RH2000. Olika områden har olika värden.

Om du har punkter som ligger vid gränsen intill ett annat område är det viktigt att du exakt vet vilket zon de tillhör för att du ska kunna höja dem med rätt värden. Om du är osäker är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Här kan du hämta zonidelningskartan i pdf-form

Hämta filer

För dig som vill kombinera zonindelningskartan med annan information i någon desktop-, webb-, eller mobilapplikation, finns ett antal filformat som du når genom att följa nedanstående anvisningar.

Samtliga data är framtagna i och märkta med plankoordinatsystem SWEREF 99 13 30.

Om din programvara klarar av "on the fly-transformation" kan du kombinera informationen med data som presenteras i andra koordinatsystem.

Hur kan man se att höjdangivelserna är i RH2000?

Det går inte att se vilket höjdsystem som använts om det inte står angivet.
Under en övergångsperiod kommer det att finnas handlingar med höjdangivelser i äldre system. För att du som får handlingar från kommunen ska vara uppmärksam på det kommer handlingar som lämnas ut att stämplas med en informationstext om att höjduppgifterna är inaktuella. I vissa fall kan du få skriva på en bekräftelse att du tagit emot information om höjdsystembytet.


Så här ser stämpeln ut som informerar om att höjdangivelserna i det stämplade dokumentet är inaktuella.

Du som använder höjdinformation måste vara uppmärksam

Kontrollera alltid vilket höjdsystem som dina höjduppgifter är angivna i. Om du är tveksam bör du kontakta den förvaltning i kommunen där dina uppgifter kommer från. Det går också bra att kontakta stadsbyggnadsförvaltningens lantmäteriavdelning.

Frågor

För frågor eller ytterligare information är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den