Så styrs Karlstads kommun

Kommunfullmäktige styr kommunen

Kommunfullmäktige som styr kommunen har möte en gång i månaden.

Karlstads kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag.

Karlstads kommun är en politiskt styrd organisation med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Det är Karlstadsborna som vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen förbereder och genomför de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta. Kommunstyrelsen består också av politiker som utses av kommunfullmäktige.

Varje nämnd har sitt ansvarsområde

Karlstads kommun har 13 politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd har sitt ansvarsområde.

Kommunens nämnder är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden och de bestämmer till exempel hur kommunens tjänstemän ska sköta förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg.

Här kan du se alla nämnder som finns i Karlstads kommun.

Alla nämnder har en förvaltning

Till varje nämnd hör en förvaltning som består av anställda, så kallade tjänstemän. Karlstads kommuns kommundirektör heter Ulrika K Jansson och hon är chef över tjänstemännen i kommunen. Kommunen har cirka 7 500 anställda.

Läs mer om hur en kommun fungerar.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder och verkställer de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta

Uppdaterad den