Karlstad Airport

Karlstad Airport driver flygplatsen som ligger strax norr om Karlstad. Härifrån går både charter-, inrikes- och postflyg. Karlstad Airport och ägs till 95 procent av Karlstads kommun och till 5 procent av Region Värmland. Karlstad Airport är Värmlands största flygplats med nästan 100 000 passagerare per år. 

Karlstad Airports webbplats 

 

 

Uppdaterad den