Bolag

Karlstads Parkerings AB

Karlstads Parkerings AB är helägt av Karlstads kommun genom koncernen Karlstads Stadshus AB. Bolagets uppgift är att genom utvecklingsarbete i parkeringsfrågor och tillhandahållande av parkeringsanläggningar och parkeringsplatser främja en hållbar utveckling av Karlstad.

VD för Karlstads Parkerings AB är Susanne Edsgård, susanne.edsgard@karlstad.se

Gå till Karlstads Parkerings AB:s webbplats.

Uppdaterad den