Bolag

Karlstads Parkerings AB

Karlstads Parkerings AB (Parkab) förvaltar de tomtparkeringar som finns inom centrala Karlstad.

De flesta parkeringar används till allmänparkering medan en del hyrs ut till arbetsplatsparkering. 

VD för Karlstads Parkerings AB är Susanne Edsgård, susanne.edsgard@karlstad.se

Gå till Karlstads Parkerings AB webbplats.

Uppdaterad den