Karlstads kommuns ekonomi

Hitta information om kommunens ekonomi

Här kan du till exempel läsa om hur vi använder pengarna som du betalar i skatt. Du kan även ladda ner kommunens årsredovisning om du vill ha en grundlig redovisning av vår ekonomi.

Intäkter och kostnader

Vill du veta var kommunens pengar kommer från och hur de används? Det är kommunalskatten som är kommunens viktigaste intäkt. Mer än 80 procent av skatteintäkterna används till skola, vård och omsorg. Våra personalkostnader står för nära 60 procent av de totala kostnaderna.

I våra diagram kan du se kommunens intäkter och kostnader.

Det här kostar servicen till dig och andra Karlstadsbor

Vill du veta hur mycket kommunens service kostar?
Se exempel på servicekostnaderna.

Uppdaterad den