Karlstads kommuns årsredovisning

Årsredovisningen berättar vad kommunen jobbat med

Kommunens årsredovisning beskriver det ekonomiska utfallet och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen. 

2019 års resultat i korthet

Det har hänt mycket i Karlstad under 2019. Vid årets slut hade Karlstads kommun 93 898 invånare, en ökning med 1 401 personer, vilket är den största ökningen i modern tid. Vi har snart nått 100 000 invånare och arbetar med att ta fram en ny vision. Karlstad ska fortsätta växa och vara en bra kommun för alla.

Karlstad har bra ordning i ekonomin. Den totala budgeten var cirka 5 miljarder kronor och år 2019 summeras med ett positivt resultat på 107 miljoner kronor. Vi har investerat för 1 063 miljoner kronor under året. Samtidigt var och är det en utmaning att hitta lösningar för nämnderna att klara sina verksamheter inom budget.

Vi satsar på framtiden, annars stannar kommunen. Några stora investeringar som gjorts under 2019 är lokaler och skolor som har byggts om och byggts till, exempelvis Sundsta-Älvkullegymnasiet, Stagnellska, Västerstrandsskolan och Kvarnbergsskolan. Vi tog också beslut om att bygga ett helt nytt arenaområde på Sannafältet.

Kommunen nådde målet om ett överskott på två procent och hade ett positivt resultat på 107 miljoner kronor. Hela koncernen visade ett resultat på 301 miljoner kronor. Det är bättre jämfört med föregående år för både kommunen och koncernen.

Viktiga händelser under 2019

Karlstad är en kommun som tänker globalt men agerar lokalt och vårt arbete bidrar till FN:s globala mål Agenda 2030. I oktober arrangerades Globala Karlstad i samarbete med Sida – två veckor med aktiviteter för att inspirera fler att vara med och bidra till en hållbar utveckling.

Karlstad är utsedd till en av Sveriges bästa cykelstäder.

Pappers- och plastförpackningar hämtas hemma hos de Karlstadsbor som beställt den nya tjänsten FNI Villa, fastighetsnära insamling, som Karlstads Energi erbjuder.

Under 2019 införde vi ett nytt parkeringsledningssystem. Det innebär att du kan hitta lediga parkeringsplatser via digitala skyltar och en webbkarta på karlstad.se och appen Mitt Karlstad.

Karlstad stod värd för Friidrotts-SM 2019 på Tingvalla idrottsplats som samtidigt firade 100 år.
Det festliga och folkliga evenemanget med drygt 8 300 besökare arrangerades av IF Göta Karlstad i samarbete med Svensk Friidrott och Karlstads kommun.

Karlstad fortsätter att vara en framgångsrik idrottskommun. Under året togs beslut om att bygga om Tingvalla isstadion och att bygga ett helt nytt arenaområde på Sannafältet.

I juni 2019 öppnade Värmlands museum dörrarna efter en omfattande ombyggnation.

Restaurang Båten låg i många år förtöjd vid kajen nära Älvgatan och kantrade och sjönk i januari 2019. Efter mycket slit kunde Båten äntligen bärgas i maj

Karlstad var en av fem kommuner som nominerades till utmärkelsen Sveriges digitaliseringskommun 2019.

Karlstad kom på andraplats i konsultbolaget WSP:s rankning av vilka stadskärnor som har bäst framtidsutsikter. Sveriges städer analyserades utifrån hur många som bor, arbetar och verkar i stadskärnan.

Bostadsbyggandet fortsätter i hög takt – drygt 500 bostäder blev färdigställda under året.

Karlstads kommuns befolkning ökade med 1 401 personer under 2019, vilket innebär en ökning med 1,5 procent och att vi slår det tidigare rekordet från 2018

Coronapandemin påverkar

Coronapandemin påverkar oss alla, med omfattande konsekvenser för många Karlstadsbor.

Kommunen kommer behöva göra anpassningar framöver, samtidigt som vi ska fortsätta att driva utvecklingen och hålla så hög kvalitet som möjligt.

2019 var ett utmanande år för kommunens nämnder som fick anpassa sina verksamheter för att klara budget.Nämnderna gjorde en jätteinsats och tack vare det klarade vi vårt resultatmål. Det ger oss en stabilitet att utgå ifrån när vi möter fortsatta utmaningar framöver.

Vi är till för Karlstadsborna. Genom att vi håller ordning på ekonomin men också satsar framåt kan vår kommun fortsätta att utvecklas och vara en bra plats för alla.

Läs gärna årsredovisningen.

Arsredovisningen 2019.pdf

Läs gärna en förkortad och förenklad version av årsredovisningen.
Kortversion årsredovisningen 2019.pdf

Delårsrapport med prognos efter åtta månader

Delårsrapporten är som en förenklad årsredovisning som görs för perioden januari till augusti. Vi beskriver vårt ekonomiska utfall och en prognos för helåret.Vi gör även en bedömning om vi kommer att uppfylla våra finasiella mål för året och de övergripande målen i vår strategiska plan.

Uppdaterad den