Karlstads kommuns årsredovisning

Årsredovisningen berättar vad kommunen jobbat med

Kommunens årsredovisning beskriver det ekonomiska utfallet och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen. 

Klicka på länken för att ta del av hela årsredovisningen:

Årsredovisning 2021.pdf

Klicka på länken för att ta del av populärversionen av årsredovisningen:

Årsredovisning 2021 populärversion.pdf

2021 års resultat i korthet

Det har hänt mycket i Karlstad under 2021. Vid årets slut hade Karlstads kommun 95 408 invånare, en ökning med 580 personer. När vi nu snart har nått 100 000 invånare har kommunen tagit fram en ny vision. Ett bättre liv i solstaden. Det syftar till att livet ska vara bättre i Karlstad oavsett i vilket skede i livet du befinner dig.

Karlstad har bra ordning i ekonomin. 2021 summerades med ett positivt resultat för kommunen på 452 miljoner kronor. Det höga resultatet hänger främst samman med ökade skatteintäkter, intäkter från elproduktion, realisationsvinster från försäljning av villatomter och exploateringsintäkter. Kommunen har investerat för 1 509 miljoner kronor under året.

Några stora projekt som avslutades under året var bland annat Sundsta-Älvkullegymnasiet som är en av Sveriges största och modernaste gymnasieskolor och Vitsippans förskola. Några andra stora projekt som pågår är Tingvalla isstadion, idrottsarenorna på Solstadens sportcenter, Färjestadsskolan, Tåg i tid och Fredricelundsskolan.

Kommunkoncernen Karlstads kommun redovisar ett resultat på 709 miljoner kronor. Resultatet hänger till stor del samman med kommunens resultat som var ovanligt högt. Koncernens investeringar år 2021 uppgick till 1 939 miljoner kronor.

Viktiga händelser under 2021

 • Vi har gjort det ännu enklare att komma i kontakt med Karlstads kommun. Bland annat genom 83 nya e-tjänster! Vi har också digitaliserat bygglovsprocessen och lagt ut detaljplaner på karlstad.se Där kan du numera också chatta med oss.
 • Pandemin satte hårt tryck på kommunens vård- och omsorgsverksamhet även under 2021. Stora resurser användes för att på olika sätt minimera smittspridningen, bland annat genom provtagning men också genom vaccinering av personer på vårdboenden och inom hemtjänsten.
 • När Karlstads kommun skulle ta fram en ny vision frågade vi Karlstadsborna om hjälp. 1 300 synpunkter kom in. Karlstadsborna värdesätter särskilt vattnet, solen, närheten till det mesta och de trevliga människorna som bor i kommunen. Visionen är utgångspunkten för vår styrning. Den ger oss en långsiktig tydlig bild av vart vi är på väg. Alla kommunens verksamheter ska nu bidra till ett bättre liv i solstaden.
 • Solkartan heter tjänsten där du enkelt kan se hur mycket solenergi som kan produceras på ditt tak, hur mycket pengar du kan spara och vilken klimat-nytta det gör.
 • Karlstad klättrade från plats 10 till 3 i tidningen Aktuell Hållbarhets ranking av svenska kommuners miljöarbete. Projektet Karlstad delar är en av flera satsningar som lett fram till placeringen.
 • Karlstads kommun gick in som deltagare i det strategiska innovationsprogrammet Viable cities förra året. Vi kallar det för Klimatneutrala Karlstad 2030. Totalt deltar 23 svenska kommuner som nu riktar fokus mot att i samarbete med näringsliv, akademi, forsknings- institut och civilsamhälle kraftsamla för grön omställning och mer hållbara städer.
 • Det beviljades 1 600 bygglov för bostäder under året.
 • Vi gjorde investeringar för 1,5 miljarder kronor, bland annat färdig-ställdes nya Sundsta-Älvkullegymnasiet. Skolan är nu en av Sveriges största och mest moderna gymnasieskolor med hypermodern teknik och plats för 2 000 elever och 250 lärare.
 • De toppmoderna arenorna på Solstadens sportcenter, Tåg-i-tid med Resecentrum, Färjestadsskolan och Fredricelundsskolan är exempel på andra större pågående investeringar under året.
 • Karlstads kommun utsågs till Sveriges Arkitekturkommun 2021 och är därmed första kommunen i landet som tilldelats utmärkelsen två år i rad.
 • I mars förra året beslutade regeringen att den nybildade myndigheten för psykologiskt försvar, får sitt huvudsäte i Karlstad från årsskiftet 2021/2022. Karlstads kommun arbetar aktivt för att få fler statliga myndigheter till kommunen.
 • Karlstads kommun har arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan som talar om hur kommunen ska utvecklas fram till år 2050. Cirka 3 700 synpunkter och idéer kom in från Karlstadsbor, myndigheter och organisationer.

Fler yngre och äldre påverkar verksamheten på sikt

Samtidigt som vi har ett bra resultat för 2021 går vi mot en framtid med förhållande vis fler yngre och äldre. Det betyder att skatteintäkterna ska räcka till betydligt mycket mer skola, vård och omsorg och att färre personer behöver ta hand om fler i till exempel skolan eller vården.

Kommunen kommer behöva göra anpassningar framöver, samtidigt som vi ska fortsätta att driva utvecklingen och hålla så hög kvalitet som möjligt.

Vi är till för Karlstadsborna. Genom att vi håller ordning på ekonomin men också satsar framåt kan vår kommun fortsätta att utvecklas och vara en bra plats för alla.

Uppdaterad den