Karlstads kommuns årsredovisning

Årsredovisningen berättar vad kommunen jobbat med

Kommunens årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen. Här kan du läsa hur kommunen arbetar med årsredovisningen och följer upp ekonomin.

Årsredovisning 2018

Årsredovisningen innehåller en finansiell del med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys, samt en (finansiell) analys av året. Den visar även hur väl vi når målen i kommunens strategiska plan/kommunens mål. 

Årsredovisning 2018

Läs gärna en förkortad och förenklad version av årsredovisningen. Den var en bilaga i hushållstidningen Vi i Karlstad i maj 2019. 
Förenklad årsredovising 2018

 

Delårsbokslut med prognos efter åtta månader

Kostnader och intäkter delas in (periodiseras) i väsentliga poster. Vi gör en resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för perioden januari-augusti. Vi gör även en prognos över årets resultat och investeringar. Därför ska varje nämnd redovisa en prognos från sin verksamhet.

 

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den