Budget

Så mycket kostar kommunens service

Skola, vård och omsorg är kärnverksamheter i kommunen. De betalas till allra största delen med skattepengar. Avgifter som till exempel föräldrar betalar för förskoleplats täcker bara en liten del av kostnaden.

Här kan du se vad en plats, en elev eller insats kostar i genomsnitt:

Verksamhet

 

Kronor per år

Förskola   146 000
   föräldraavgift   11 000
Fritidshem   32 000
   föräldraavgift   7 000
Grundskola   106 000
Gymnasieskola   89 000
Hemtjänst   116 500
vårdavgift    25 100
Äldreboende   765 000
avgift inklusive hyra   85 000
     

Tänk på att beloppen visar ett genomsnitt. Hemtjänstens kostnad för en enskild person beror på hur mycket hjälp personen får. Kostnaden för en gymnasieelev skiljer sig åt mellan olika program.

Föräldraavgiften per barn i förskola och fritidshem blir högre om du har ett barn och lägre om man har flera barn som har plats. Som mest kan du få betala 17 740 kronor (1 478 kronor per månad) om du har ett barn placerat i förskola och en familjeinkomst på minst 49 000 kronor i månaden.

Uppdaterad den