Förvaltningar

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet för kommunens medborgare. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete riktar sig till de som tillfälligt eller under en längre period behöver samhällets stöd.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor och omsorg och service för individer och familjer. Förutom detta ansvarar förvaltningen även för: mottagning av ensamkommande flyktingbarn, tolkservice, kommunens socialpsykiatriska verksamhet, familjerättsliga frågor, skuldsanering, boutredning, samt tillstånds- och tillsynsmyndighet för alkohol och tobak.

Förutom socialtjänsten görs betydande sociala insatser även av andra aktörer. Hit räknas till exempel anhöriga, närstående och frivilligorganisationer.

Kvalitets- och verksamhetsuppföljning 2020

Arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde omfattar många olika och vitt skilda verksamheter. För att ge medborgarna och politikerna i Karlstads kommun en helhetsbild av verksamheten utarbetar förvaltningen årligen en kvalitets- och verksamhetsuppföljning.

Klicka här för att läsa Kvalitets- och verksamhetsuppföljning 2020 (PDF)

Uppdaterad den