Förvaltningar

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet för kommunens medborgare. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete riktar sig till de som tillfälligt eller under en längre period behöver samhällets stöd.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor och omsorg och service för individer och familjer. Förutom detta ansvarar förvaltningen även för: mottagning av ensamkommande flyktingbarn, tolkservice, kommunens socialpsykiatriska verksamhet, familjerättsliga frågor, skuldsanering, boutredning, samt tillstånds- och tillsynsmyndighet för alkohol och tobak.

Förutom socialtjänsten görs betydande sociala insatser även av andra aktörer. Hit räknas till exempel anhöriga, närstående och frivilligorganisationer.

Kvalitetsredovisning 2018

Arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde omfattar många olika och vitt skilda verksamheter. För att ge medborgarna och politikerna i Karlstads kommun en helhetsbild av verksamheten utarbetar förvaltningen årligen en kvalitetsredovisning.

Klicka här för att läsa Kvalitetsredovisning 2018 (PDF)

Patientsäkerhetsberättelse 2018

I enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659) upprättar förvaltningen varje år en patientsäkerhetsberättelse. Den innehåller hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som utförts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

Klicka här för att läsa patientsäkerhetsberättelse 2018 (PDF)

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den