Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Kontakta oss

Monica Persson Socialdirektör

054-540 49 00

Jessica Granbom Avd chef integration, försörjning och arbete 054-540 51 00
Marita Halvarsson  Avd chef vuxenavdelningen 054-540 50 09
Ulla Eklund Avd chef familjeavdelningen 054-540 49 77
Anna Bäckstrand HR-chef 054-540 65 32
 Erica Billow  Ekonomichef 054-540 52 30
 Magnus Ejnermark  Kommunikatör 054-540 52 40

Uppdaterad den