Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Vardagshjältar

Vardagshjältar

Sedan 2010 har Karlstads kommun varje år utsett vardagshjältar. Syftet är att lyfta fram goda exempel från verksamheter för barn och ungdomar. Priset ska gå till en person eller verksamhet som gör skillnad och skapar livskvalitet för unga i Karlstad. 

- Priset har stor betydelse för att lyfta fram de som arbetar med barn och unga och som gör enastående insatser i det tysta, säger Magnus Wallgren, samordnare för Vardagshjältar.

Arbetet med att utse och uppmärksamma vardagshjältarna sköts av samverkansgruppen för barn- och unga i Karlstads kommun och är alltså ett samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Pristagare

2020: Gunilla Svärd - årets medarbetare, Utesimskolorna på Orrholmen - årets verksamhet, Näktergalen - årets samverkan, Frysbox Karlstad - årets förening

Gunilla Svärd har under många år förgyllt skolgången för ett stort antal barn. Hon är lärare på Hagaborgsskolan och har nu kanske sin sista klass innan pensionen. Det märks att hon älskar att vara lärare och älskar att vara med barnen. Gunilla lär inte bara ut fakta utan en förståelse till varför det är som det är. Gunilla är påhittig, sträng och tokrolig. Hennes ”kusin” Petfröken hjälper till att lära barnen rättstavning.

Trots att barnen knappt har några läxor så har de lärt sig mycket på lektionerna. Gunilla har en förmåga att lära ut så att det fastnar. Jag har två söner som haft henne och som älskat att gå till skolan. Jag vill absolut nominera Gunilla, hon är en Vardagshjälte som var dag ger sitt allt för våra barn”, så löd en nominering i sin helhet.

Utesimskolorna Orrholmen. I Karlstads kommun prioriteras simkunnighet. Varje sommar i juli månad erbjuds en kostnadsfri utesimskola för barn mellan 6 - 11 år på nio olika platser. Verksamheten i år var extra viktig i pandemitider då flera simtillfällen för skolelever fick ställas in. Utesimskolorna är ett självklart val för många barn runt om i kommunen. Linda Helgesson och David Lindblom på Orrholmen fick en stor eloge i nomineringen till Årets Vardagshjältar för att de undervisade barnen i ur och skur.

”Tacksamt för att Orrholmen är en av de nya platserna med simskola. Orrholmen är ett område där simkunnighet är av stor vikt”, saxat från en nominering.

Näktergalen är mentorsprogrammet som bygger kulturella och sociala broar. Studenter från Karlstads universitet är mentorer till elever på olika skolor i Karlstads kommun. Näktergalens arbete ger eleverna ökade möjligheter att skapa goda självkänsla och få vuxna förebilder. Patrik Åberg Domeij är mentorn som genom sitt engagemang i Näktergalen stöttat och inspirerat elever att ta ansvar för sina studier och vilja studera vidare efter gymnasiet. Han har inspirerar andra universitetsstudenter till att engagera och bidra i Näktergalen.                                            

”Patrik har prioriterat ”sina elever högt både tidsmässigt och gett dem mycket stöd vilket han borde prisas för”, saxat från en nominering. 

Frysbox - Karlstad är en thaiboxningsverksamhet på Kasernhöjden som startade med inspiration från en liknande verksamhet på Fryshuset i Stockholm. Boxningen riktar sig till unga tjejer 13 - 19 år med syfte att träna självförsvar och stärka självförtroende. En gång i veckan träffas gruppen för att träna boxning och i kombination med det dialog om aktuella ämnen i stort och smått. Maria Engström är eldsjälen i verksamheten som brinner för att stärka unga tjejers självkänsla och att de ska känna sig trygga, både i sig själv och att kunna hantera oväntade situationer.

2019: Per Boström - årets medarbetare, Ulla Berglund och Hilma Kristensson - årets förening, scoutledare Equmenia Skårekyrkan, Thomas och Mathias Österdahl -  årets samverkan, föreningen Barns bästa och Josefin Berg - årets verksamhet, projektledare 10 goda vanor, Karlstads kommunala gymnasieskolor

 ”Per Boström är alltid villig att hjälpa en vare sig det gäller leta fram böcker, hjälpa till med skolarbete eller skriva CV. En framåt person som inte tycker någonting är ’jobbigt´ eller ´krångligt´.  Per sprider bra energi på skolan, jag lämnar alltid biblioteket med ett leende på läpparna. En person som på riktigt inspirerar och sprider positiv energi trots att han inte känner människorna (vi elever) han möter. Alla skulle behöva en Per! Jag tycker därför han borde bli vardagshjälte 2019 och är säker på att många elever på Sundsta-Älvkullegymnasiet håller med mig om det. ” Lisa Eliasson, samhällsvetenskapsprogrammet.

Skårekyrkan Equmenia är en viktig mötesplats för barn och unga. Equmeniaföreningen anordnar varje vecka scoutverksamhet för barn och unga i årskurs 1 och uppåt. I scouterna är patrullgemenskapen och allas lika värde en värdegrundpelare. Ulla Berglund är en av ledarna som personifierar det med sitt sätt att vara! Hon har en unik förmåga att se varje barn och möta på ett sätt som gör att de verkligen blir sedda och bekräftade. Skårekyrkan Equmeniaförening erbjuder en plats där man kan känna sig trygg, bli sedd, utvecklas och få vara den man är. Grattis till utmärkelsen!

Barns bästa firar i år 20 år. Far och son Österdahl går i farfar Lars fotspår genom föreningen Barns Bästa. År efter år driver de sommarkollo på Sållaren för att barn och unga mellan 7–14 år i socialt utsatta situationer, ska få komma bort från sin oroliga vardag. På Kollot skapar de förutsättningar för att barn ska få göra saker man har rätt till. Få gå på äventyr, fiska, bada, paddla kanot, men framförallt få tid med en vuxen som lyssnar och finns där. Det arbete som Thomas och Mathias lägger ner för dessa barn är beundransvärt och är en riktig hjälteinsats som förtjänar att belönas.

Karlstads kommunala gymnasieskolor har på ett föredömligt sätt startat arbetet med 10 goda vanor på alla gymnasieskolor. En metod som tagits fram av Sveriges elit inom hjärnforskning och som används på flera skolor i Sverige. Tio olika friskfaktorer som hjälper våra unga att utveckla en god hjärnhälsa för att må bättre och lyckas i skolan. Metoden ligger helt rätt i tiden! Projektledare Josefin Berg har med sin tillsynes outtömliga energi och sitt engagemang inspirerat och anpassat metoden på de kommunala gymnasieskolorna i Karlstad. Josefin är helt enkelt en vardagshjältinna, tyckte en av de som nominerat.

Se bilder från Vardagshjältars 10-års jubileum

 

2018: Karlstad Suns, Fältgruppen, CG Gustafsson och Tillsammans

 Karlstad Suns är en sammanslagning av två tidigare föreningar. Agnes Lindell är en stark kraft i föreningen, en äkta eldsjäl som har lyft basketintresset på Kronoparken till helt nya höjder. Föreningen har via stöd från Loka Heroes startat tränarutbildningar för att ge fler barn och unga möjligheten att prova på basket.

Fältgruppens arbetar uppsökande och förebyggande med barn och ungdomar mellan 12 - 18 år. Deras arbete handlar om att skapa kontakter, bygga förtroende och finnas till för hjälp och råd. Ungdomar känner förtroende för Elin, Elise och Lina och berättar saker de kanske inte vågar ta upp med föräldrarna. ”De är även ett stöd för oss tonårsföräldrar då vi ibland inte vet hur vi ska hantera saker våra ungdomar kommer i kontakt med”, stod det i en av nomineringarna.

CG Gustafsson, en sann glädjespridare som sätter leken och pedagogiken i fokus. CG har med sitt stora engagemang genom årtionden skapat en trygg och stimulerande uppväxt för barn och unga i Karlstad. Han är äventyrspedagogen som brinner för att barn och unga ska upptäcka glädjen i att vara ute i naturen. CG är även engagerad i Toleransprojektet som syftar till att motverka intolerans och rasism i samhället. ”CG är en människa som förtjänar en hjältetitel”, som det stod i en av nomineringarna.

Tillsammans - Lekgrupp för barn och ungdom med NPF (diagnoser som ADHD, ADD m.fl.) Eldsjälen Lisa Edvinsson Sundberg, lärare på Kronoparksskolan, är initiativtagaren till nätverket Tillsammans – lekgrupp för barn och ungdom med NPF. Lekgruppen öppnar dörrar för barn och unga och deras föräldrar. Här finner man nya vänner som är i samma situation för att leka och hänga. Målet är att bygga nätverk över hela Sverige som anordnar fritidsaktiviteter för åldersgruppen 1 - 18 år. Det finns ett stort behov och lekgruppen har idag cirka 3000 medlemmar.

2017: Susann Karlsson, IF Göta, Alla kvinnors hus och Kompassen

Susann Karlsson ”Susann har varit en hjälpande själ som har hjälpt mig igenom hela lågstadiet. Hon har varit en idol för hela min klass, hon har varit någon att kunna snacka med som kan lyssna. Nu när jag är äldre kommer jag flera gånger i veckan till henne bara för att kunna va med henne i några minuter! Det räcker för att bli lycklig! Susann betyder mycket för mig och många andra också! När hon ibland kommer på besök på skolan så kommer jag och mina kompisar springande i ren glädje!” Text från inskickad nominering.

IF Göta har en stark friidrottskultur och är en av Sveriges mest framgångsrika föreningar. En av framgångsfaktorerna är alla engagerade ledare som helt ideellt ställer upp varje dag för att göra det möjligt. IF Göta erbjuder en bred ungdomsverksamhet där alla är välkomna.

Föreningens verksamhet bygger först och främst på glädje till idrotten och den enskildes välmående men även av delaktighet, stolthet och allas rätt till lika värde. IF Götas engagerade ledare är stora inspirationskällor för många och sanna Vardagshjältar!

Alla kvinnors hus ger hjälp och stöd på ett föredömligt sätt till kvinnor och barn som är utsatta för våld i en nära relation. Här får barnen komma i första hand, uppmärksammas och få giltiggöra sina upplevelser. Med ödmjukhet, fantasi och en gnutta humor skapar de tillfälliga oaser för barnen, där de tillåts få vara barn för en stund. Alla kvinnors hus – ni gör skillnad.

Kompassen arbetar med människor som har ett missbruk av alkohol eller andra droger samt deras anhöriga. Personalen arbetar på ett mycket professionellt sätt med individen och deras närstående för att förändra en destruktiv livsstil. Tack vare er kunskap så har ni hjälpt många att varaktigt förändra deras liv till att bli livsbejakande, meningsfulla och glädjerika. Mattias, Lars och Kristina ni gör Vardagshjältehandlingar varje dag som betyder så mycket.                                                                                               

2016: Jonas Kristiansson, BUFFF, Fogdemyrens förskola och Edsvalla IF

 

Jonas Kristiansson är en sann förebild som är omtyckt av både arbetskamrater och besökare. Han brinner för att skapa meningsfull fritid, både på och utanför fritidsgårdar. Jonas gör sitt arbete med hjärtat och det spelar ingen roll vilken årstid eller verksamhet det gäller. ”Han älskar sitt jobb och ingen är mer värd att bli nominerad till vardagshjälte, för det är exakt vad han är”, så löd en av nomineringarna.

BUFFF  - barn med förälder eller familjemedlem i fängelse, arbetar med de barn och unga som lätt kommer i skymundan. Personalen öppnar både hjärta och själ och lyssnar till barn och ungas berättelser. BUFFF erbjuder barn och vuxna mötesplatser där de tillsammans kan bli stärkta och dela erfarenheter. Skrivargrupper och bloggar är några framgångsrika verktyg. ”Jag vill nominera BUFFF som de allra största hjältarna. De är i mina ögon riktiga hjältar”, Så löd en av nomineringarna.

Personalen på Fogdemyrens förskola är sanna hjältar i vardagen. De utstrålar trygghet, värme och gör ett arbete med barnen utöver det vanliga. Vardagshjältarna på förskolan Fogdemyren har världens viktigaste jobb. De lär barnen värdegrund, kamratskap och bidrar till att skapa trygga små individer. ”Tack för allt som ni gör för barnen, ni är inte bara Vardagshjältar utan också superhjältar”, så löd en av nomineringarna.

Edsvalla IF är en naturlig mötesplats för ungdomarna i byn. Föreningen har ett starkt driv och utstrålar en varm och välkomnade känsla. Edsvalla IF är en god representant för en levande landsbygd och erbjuder ett aktivt fritidsliv för invånarna. Klubbens ordförande och eldsjäl Per Flodbergseter behöver hyllas och lyftas lite extra. ”En riktig vardagshjälte, utan Per i föreningen hade den kanske varit nere”, så löd en av nomineringarna.

2015: Katarina Gustavsson, Multikulti fotboll, Herrhagsskolan - Vindens mellanstadium och Ungdomar för trygghet

Katarina Gustavsson sprider glädje och trivsel omkring sig både inom hemtjänsten som trivselombud och på sin fritid. Katarina arbetar ideellt med att ge sjuka och funktionshindrade barn möjligheten att se Färjestads hemmamatcher i Blå rummet på Löfbergs Arena.

Multikulti har gjort det möjligt för tjejer från hela världen att förenas och spela fotboll i en mansfri miljö. Där kan alla tjejer mellan 9-13 komma som de är och spela fotboll oavsett ekonomi, utrustning eller religion.

Herrhagsskolans montessoriavdelning Vinden bedriver en skolverksamhet utöver det vanliga. Här får eleverna en bra start på dagen med klassisk musik, levande ljus och personal som möter upp och ser dem.

Ungdomar för trygghet skapar trygghet på Karlstads gator, i skolor, bostadsområden och på fritidsgårdar. Ungdomarna är trygga kompisar som man kan vända sig till om man far illa, mår dåligt eller bara vill prata.

2014: Christian Karlsson, Gymnasiesärskolan, Ungdomsbussen, Karlstad Karateförening

Christian Carlsson på Fröding Arena, sprider glädje omkring sig och är alltid glad. Han vill att alla ska få möjlighet att delta i både i idrott och i lek. På sin fritid engagerar han sig för ungdomarna i Molkom. 

Gymnasiesärskolan - Sundstagymnasiet. Personalen på gymnasiesärskolan brinner för att alla elever, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna gå på gymnasiet. 

Karlstad karateförening har i mer än 45 år tränat grupper från 7 år och uppåt. Här tränar alla på sina egna villkor.

Ungdomsbussen är en rörlig mötesplats dit Karlstads unga kan komma på helgkvällar och nätter. Där kan de få en pratstund, värme, trygghet, omtanke och en bulle.

2013: Hopptornet, Horisont, Drop-in idrotten och Det handlar om kärlek

Hopptornet - en stödgrupp för barn och unga som har en förälder med missbruksproblem. På Hopptornet ges barn och unga som har en förälder med missbruksproblem en välbehövlig och positiv förstärkning. 

Horisont - en verksamhet som arbetar mot utanförskap bland unga. Med kreativitet och varma hjärtan hjälper de unga att inte hamna i utanförskap. Med sin kunskap stärker de ungas framtidstro, bygger upp fasta rutiner och stärker självkänslan.

Drop-in idrotten - för barn och unga som vill idrotta eller dansa utan att vara med i en förening. Där kan alla ”komma som de är” och det finns inga ekonomiska hinder eller prestationskrav. Verksamheten hålls av unga ledare och bedrivs i närområden. 

Det handlar om kärlek - motarbetar hedersrelaterat våld och förtryck. Barn och unga får information om sina rättigheter informerar om vart de kan vända sig om de behöver hjälp och stöd. Projektets motto är   ”Kärleken är fri”. 

2012: Rudsängens förskola, Stödverksamheten på Tingvallagymnasiet, Stadsbiblioteket - Barn- och ungdomsavdelningen och Familjeavdelningen 

Rudsängens förskola - avdelning Diamanten präglas av en atmosfär fylld av värme, glädje och engagemang.  För pedagogerna är det viktigt med ett gott bemötande och att såväl barn som föräldrar känner trygghet.

Stödverksamheten på Tingvallagymnasiet. Med kreativitet och varma hjärtan hjälper och inspirerar personalen på stödverksamheten elever när skolarbetet känns svårt. Med kunskap och glädje får de varje elev att utvecklas och stärka sin självkänsla i takt med att de upptäcker tillfredställelsen av att lyckas med sina studier. 

Stadsbiblioteket - Barn- och ungdomsavdelningen inspirerar med skapande och lekfulla upplevelser. Här är alla barn och ungdomar välkomna och personalens engagemang stimulerar till läsglädje och intresse för kulturupplevelser.

Familjeavdelningen - ensamkommande flyktingbarn och unga. Här välkomnas ensamkommande flyktingbarn och ungdomar in i det svenska samhället. Personalens bemötande präglas av tankesättet ”Du är frisk – Du är kapabel och har förmågor - Du kan ta ansvar och vi förväntar oss att du tar ansvar- Vi litar på dig”. 

2011: Vålbergsskolans kök, Verksamheten Nexus, Parkleken Karmen och Holos

Vålbergsskolans kök lägger stor vikt vid att barn och äldre ska serveras god, varierande och näringsrik mat. Maten lagas till så stor del som möjligt av ekologiska och närproducerade råvaror och eleverna får själva vara med och påverka. God mat ger goda resultat i skolarbetet.

Verksamheten Nexus. Deras arbete är ovärderligt för unga upp till 25 år och deras anhöriga vid missbruks- eller beroendeproblematik. Tillsammans arbetar de för att unga människor ska växa och ta sig ur ett beroende.

Parkleken Karmen är en mötesplats öppen för alla. Här erbjuds barn, ungdomar och vuxna förutsättningar för lek- och fritidsverksamhet på samma villkor. Personalen finns alltid där när det behövs och har en viktig roll i många barn och ungas liv. Stort grattis i dubbel bemärkelse, för i år fyller Karmen 40 år!

Holos. Tiden på Holos leder till att många unga väljer fortsatta studier eller en väg in i yrkeslivet. Med kreativitet, varma hjärtan och ett stort mått av kunskap stöttar och utbildar personalen på Holos ungdomar till att bli ansvarstagande vuxna. 

2010: Spela roll, Kommunikationspedagogerna, Karlstad idrottsskola och förskoleteamet Tummen

Spela roll. Med personalens eget initiativ till samverkan över förvaltningsgränserna, där man utvecklat arbetsmetoder med befintliga resurser, har verksamheten Spela Roll med utgångspunkt från ungdomar intressen oavsett funktionsskillnad resulterat i ett rikare fritidsutbud för alla.


Kommunikationspedagogerna
ger elever med funktionsnedsättning individpassade verktyg för daglig kommunikation. Med hjälp av dessa verktyg ökas ungdomarnas möjligheter till ett självständigt liv.

Karlstad idrottsskola ger barn och ungdomar en unik möjlighet att prova olika idrotter. Idrottsskolans mångkulturella arbete och mål om barn och ungdomars lika rättigheter är en god förebild och drivkraft för unga. 

Förskoleteamet Tummen. Liksom handens tumme spelar en central roll i människans utveckling, är förskoleteamet Tummen ett redskap för att hjälpa föräldrar att få grepp om familjens situation. Via förebyggande insatser medverkar de till att skapa goda uppväxtvillkor för barn i Karlstads kommun.

Uppdaterad den