Förvaltningar

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan. Barn- och ungdomsförvaltningen leds av skoldirektör Maria Kjällström.

Vi är kommunens största förvaltning med cirka 13 250 barn och elever och drygt 2 400 anställda.

Med en hög lärarbehörighet, trivsel och goda resultat är vi en kommun i framkant. Vi ser framåt och strävar hela tiden efter att bli ännu bättre.

Hög trivsel och goda resultat

Barn- och ungdomsförvaltningens uppdrag är att se till att barn och elever får så goda kunskaper och förutsättningar som möjligt för att klara framtidens utmaningar.

Vårt mål är att alla barn och elever når de uppsatta målen. Vi arbetar för att alla ska trivas och att det finns en trygg och inspirerande arbetsmiljö att lära och utvecklas i.

Verksamhetsplan

Varje år görs en verksamhetsplan. Den utgår ifrån de statliga styrdokumenten samt från kommunfullmäktiges strategiska plan. I verksamhetsplanen konkretiseras de åtaganden som barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska arbeta med under nästa år. Verksamhetsplanen är grund för enheternas arbetsplaner och är kopplad till barn- och ungdomsnämndens
interna budget.

Här kan du läsa verksamhetsplanen

Uppdaterad den