Förvaltningar

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för Karlstads kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning. Där ingår även uppdragsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning.

Uppdaterad den