Förvaltningar

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att initiera, analysera, driva på och bevaka utveckling och tillväxt i Karlstad och regionen.

Kommunledningskontoret ska hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsuppgift. Vi ansvarar också för nämndadministration för valnämnden, omvärldsnämnden, Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd och drifts- och servicenämnden.

Kommundirektören i Karlstads kommun heter Ulf Nyqvist. Han är kommunens högsta chef.

Kontakta kommunledningskontoret

 

 

Ulf Nyqvist, kommundirektör    

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den