Förvaltningar

Kultur- och fritidsförvaltningen

Vi arbetar för att främja kultur- och fritidsutbudet för alla Karlstadsbor. 

Vår verksamhet

Kultur- och fritidsförvaltningen består av sex verksamhetsområden som tillsammans arbetar för att uppnå visionen. Här kan du läsa om vilka delar som ryms inom respektive verksamhetsområde. Mer om våra verksamheter hittar du under rubriken Uppleva och göra.

Bad och sport

Verksamheten ansvarar för Sundstabadet med upplevelsebad, Sundsta idrottshus och Vålbergs sim- och sporthall erbjuder både inomhusbad- och idrottsmöjligheter.

Bibliotek och arkiv

I biblioteksverksamheten ingår stadsbiblioteket och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka. Kultur- och fritidsnämnden är kommunens arkivmyndighet. Inom verksamheten bibliotek och arkiv finns Kommunarkivet.

Is och grönt

Verksamheten Is och grönt ansvarar för drift och underhåll av ett stort antal fotbollsplaner och idrottsplatser,  motionsspår, skidspår, en konstfrusen isarena och en ishall i Vålberg.

Kultur- och föreningsstöd

Verksamheten ansvarar bland annat för ArenanAlsters Herrgård, kommunens kulturella programverksamhet, barn- och ungdomskultur och beslutar om stöd till kultur- och föreningsverksamhetKultur- och föreningsstöd handlägger också frågor om inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet, sköter bokning av kommunens gymnastiklokaler och idrottsanläggningar, arbetar praktiskt kring kommunens stora arrangemang med mera.

Öppen fritidsverksamhet

Här finns   fritidsgårdarparklekaraktivitetshusungdomens hus UNO och Seniorernas hus .

Område Kronoparken

Här ingår fritidsgård, bibliotek, parklek, Fröding arena och Fritidsbanken.

Kultur- och fritidsdirektören i Karlstads kommun heter Kristin Idskog. 

 

Uppdaterad den