Förvaltningar

Kultur- och fritidsförvaltningen

Vi arbetar för att ge alla Karlstadsbor ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud.. 

Vår verksamhet

Kultur- och fritidsförvaltningen består från och med 1 januari 2022 av tre verksamhetsområden, kultur, idrott och fritid samt mötesplatser. Kristin Idskog heter vår kultur- och fritidsdirektör

Kultur

Verksamheten ansvarar bland annat för teaterbiografen Arenan, Alsters Herrgård, kommunens kulturella programverksamhet, barn- och ungdomskultur och beslutar om stöd till kultur- och kulturföreningsverksamhet. De handlägger också frågor om inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet och arbetar praktiskt kring kommunens stora arrangemang med mera.

Även biblioteksverksamheten ingår i verksamheten kultur med stadsbiblioteket och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka samt Skaparverkstan. Kultur- och fritidsnämnden är kommunens arkivmyndighet och inom verksamheten  finns kommunarkivet.

Idrott & fritid

Verksamheten ansvarar för Sundstabadet med upplevelsebad, Sundsta idrottshus och Vålbergs sim- och sporthall samt för drift och underhåll av ett stort antal fotbollsplaner och idrottsplatser,  det nya arenaområdet på Sannafältet motionsspår, skidspår, en konstfrusen isarena och en ishall i Vålberg.

Mötesplatser

Inom verksamheten Mötesplatser finns Kronoteket som rymmer bibliotek, fritidsgård och parklek, kommunens övriga fritidsgårdar, parklekar, aktivitetshus, ungdomens hus UNO, Fritidsknuten och Seniorernas hus Även Fröding arena och Fritidsbanken ingår. 

Uppdaterad den