Miljöförvaltningen

Kontakta oss

Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30, Inre hamn.
Telefon: 054-540 00 00 (vx)
Fax: 054-18 34 15
E-post: miljoforvaltningen@karlstad.se

Helena Berg

Miljödirektör på miljöförvaltningen 
Telefon:054-5404656 
E-postadress:helena.berg@karlstad.se

Britt Carlsson

Chef på tillsynsavdelningen 
Telefon: 054-5404650
E-postadress: britt.carlsson@karlstad.se

Mia Marklund

Chef på miljöstrategiska avdelningen
Telefon:054-5401034
E-postadress:mia.marklund@karlstad.se

Uppdaterad den