Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningens organisation

Miljöförvaltningen är indelad i två avdelningar: tillsynsavdelningen och miljöstrategiska avdelningen.  

Tillsynsavdelningen

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagen, miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avdelningen är uppdelad i tre team:

  • Livsmedel
  • Hälsoskydd
  • Miljöskydd

Miljöstrategiska avdelningen

Avdelningen arbetar med följande områden:

  • långsiktig hållbarhet internt i kommunen och externt
  • hållbar konsumtion
  • energi- och klimatrådgivning
  • vatten
  • transport
  • avfall
  • Fairtrade

Uppdaterad den