Förvaltningar

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplaner, bygglov, trafikplanering, lantmäteri, kartor, geografisk information, mätning, och färdtjänst.

Plan- och byggavdelningen

Det är till oss du ska vända dig för upplysningar och information om sådant som rör planering och byggande i kommunen. Vi handlägger planer, bygglov och bygganmälan med mera och sköter kontakterna med allmänhet och andra myndigheter.

Kontaktuppgifter till bygglovsenheten

Lantmäteriavdelningen

Vi fungerar som den kommunala lantmäterimyndigheten och har hand om service kring exempelvis olika mätningsuppdrag och allt som rör kartmaterial och geografiska informationssystem.

Kontakt

Du når oss i första hand via kommunens kontaktcenter. Det går också bra att besöka oss i Samhällsbyggnadshuset på Gustaf Lovéns gata 30. 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Uppdaterad den