Förvaltningar

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vi ger vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning i kommunen. 

Förvaltningsledningskontoret har det övergripande ansvaret för ledning/styrning och stöd till förvaltningens hela verksamhet. Här återfinns ekonomistab, HR-stab, utvecklingsstab samt kommunikationsstab.

Biståndskontoret ansvarar för myndighetsutövning, beställning, upphandling och tillsyn.

Utförarverksamheten är indelad i fem områden:

  • Hälso- och sjukvård
  • Hemtjänst
  • Vårdboende
  • Trygghetsboende
  • Funktionsstöd

En del av förvaltningens verksamhet sköts av privata utförare.

Uppdaterad den