Vård- och omsorgsförvaltningen

Ledningssystem

Vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem är en gemensam struktur för vård- och omsorgsförvaltningens arbete. Det handlar om planeringen, genomförandet och utvecklingen av verksamheten.

Ledningssystem vänder sig i första hand till vård- och omsorgspersonal men ger också dig som kommuninvånare möjlighet att ta del av hur vi arbetar.

Kvalitetsmanual

Här hittar du en övergripande beskrivning av ledningssystemet, en kvalitetsmanual.

Ledningssystem - Kvalitetsmanual.pdf

I kvalitetsmanualen kan du läsa om

  • Organisatorisk struktur för verksamhets- och kvalitetsarbete
  • Ansvar för organisatorisk struktur för verksamhets- och kvalitetsarbete
  • Säkerställande av uppföljningsbara mål
  • Ledningssystemets omfattning relaterat till målen
  • Samverkan och dialog
  • Dokumentation och uppföljning
  • Integration budget- och verksamhetsplanering
  • Understödjande för god kvalité

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den