Vård- och omsorgsförvaltningen

Organisation

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar utifrån en beställar- och utförarmodell.

Det innebär att enskildas behov av stöd och omvårdnad utreds vid biståndskontoret som sedan beställer insatsen av utförare.

Förvaltningen leds av förvaltningsdirektören. Förvaltningens ledningsstab utgörs av ekonomistaben, HR-staben, utvecklingsstaben och biståndskontoret. Varje stabsenhet leds av en chef. Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningsdirektör, stabschefer, verksamhetscheferna och förvaltningens kommunikationsstrateg. Verksamhetscheferna ansvarar för varsin utförarverksamhet i egen regi; vårdboende, funktionsstöd och hemvård.

Organisationsschema.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den