Vård- och omsorgsförvaltningen

Service- och värdighetsgarantier inom vård och omsorg

Den 1 januari 2013 införde vård- och omsorgsförvaltningen 5 servicegarantier och 8 värdighetsgarantier. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla. Garantierna visar vad du kan förvänta dig av oss från första kontakten tills att du är vår kund.

Servicegarantier

Servicegarantierna är en konkret beskrivning av tjänster som vi erbjuder. Det kan exempelvis handla om att en viss typ av ärenden ska behandlas inom en viss tid. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla.

Exempelvis har du rätt att få besked om vårdboendeplats och insatser inom funktionsstöd inom en viss tid. Vi garanterar också att du bara behöver ta en kontakt när du söker en handläggare eller annan personal inom vård- och omsorgsförvaltningen och att du kan få fixarservice en vecka från det att vi mottagit din anmälan.

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantierna bygger på den nationella värdegrunden som handlar om dina rättigheter till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Särskilt betonas vikten av möjligheten till integritet, delaktighet, självbestämmande samt ett gott bemötande.

Exempelvis har du rätt att träffa din kontaktpersonal regelbundet. Vi garanterar att vi tillsammans med dig tar fram en aktuell genomförandeplan inom två veckor från att du flyttar in på något av våra boenden och att du ska kunna erbjudas minst en aktivitet i veckan.

Vår personal som besöker dig i ditt hem bär alltid namnbricka och om den planerade tiden för besöket ändras hör vi av oss till dig.

Här kan du läsa om alla våra service- och värdighetsgarantier.

Service- och värdighetsgarantier

Om vi inte håller vad vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även kontakta oss och framföra din synpunkt via Kontaktcenter eller via blankett som finns på karlstad.se.

Synpunkter och klagomål inom vård och omsorg.doc

Garantierna uppdaterades den 12 april 2017.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den