Servicegaranti

Handläggningstider inom vård och omsorg

Hos vård- och omsorgsförvaltningen ansöker man om hemtjänst, vårdboende eller funktionsstöd - stöd och service till personer med funktionsnedsättning. När ansökan om hjälp och stöd kommer in handlägger vi den så fort vi kan. Det finns möjlighet att ha tolk med vid hembesök om det behövs för att du och din handläggare ska förstå varandra. Tiden från ansökan till beslut varierar beroende på vad du ansöker om.

Vi garanterar:

Vi garanterar att det tar så här lång tid som längst från ansökan till beslut:

  • Hemtjänstinsatser - två veckor
  • Boende inom äldreomsorgen - fyra veckor
  • Insatser inom funktionsstöd (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) - tre månader
  • Beslut om avgifter - fyra veckor.

Om vi inte håller det vi lovar:

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

Uppdaterad den