Strategisk plan

Agenda 2030 - globala målen

Jorden

Karlstads kommun ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. I vårt arbete ska vi bidra till FN:s 17 globala mål och Agenda 2030.

Karlstads kommun ska ligga i framkant och vara öppen för nya systemlösningar för att nå en långsiktigt hållbar utveckling. Strategiska planen visar våra prioriterade målområden med övergripande mål och hjälper oss att planera vårt arbete och säkerställer att vi gör rätt saker för Karlstadsborna. FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, är en omvärldsfaktor som är vägledande för vår utveckling.

De globala målen

Världens länder har kommit överens om 17 mål, Agenda 2030, som fram till år 2030 ska hjälpa oss att nå fyra fantastiska saker:

  • avskaffa extrem fattigdom
  • minska ojämlikheter och ojämställdhet
  • främja fred och rättvisa
  • lösa klimatkrisen

För att nå målen krävs engagemang hos världens ledare, våra lokala politiker och hos oss alla medborgare.

Karlstad är en av de kommuner som officiellt antagit arbetet med Agenda 2030. Det innebär att Karlstads kommun i sitt arbete ska bidra till FN:s 17 globala mål och Agenda 2030.

Här hittar du mer information om de Globala målen och arbetet för att nå dessa.

Globala målen för hållbar utveckling - 17 mål som ska förändra världen:

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den