Så följer vi upp målen i kommunens strategiska plan

Hur ser vi om vi når de övergripande målen?

När vi följer upp kommunens övergripande mål använder vi oss av ett antal beslutade indikatorer för att bedöma om utvecklingen går åt rätt håll. Indikatorerna består av statistik från Statistiska centralbyrån och andra myndigheter men även från kommunens egna verksamheter.

Rapport om måluppfyllelse i kommunledningsutskottet

Siffrorna bakom indikatorerna uppdateras oftast en gång om året, men vid olika tidpunkter. För att inte spara all målanalys till den samlade bedömningen som vi gör årligen i årsredovisningen, får politikerna i kommunledningsutskottet del av mer djupgående analyser löpande under året. För närvarande delas de 22 övergripande målen upp på åtta sådana rapporter och presentationer under året. 

Representanter i form av sakkunniga från kommunens olika verksamheter bidrar till rapporterna i form av faktaunderlag, som sedan diskuteras på gemensamma målanalysmöten. Vi  ser på utvecklingen av våra indikatorer och analyserar varför det ser ut som det gör och vad vi som kommun kan påverka. Vi utvärderar vad vi har gjort och diskuterar vad vi kan göra. Vi tittar även på vilka våra största utmaningar kommer att vara framöver.

Vi gör jämförelser i analyserna

När vi analyserar siffrorna gräver vi lite djupare i statistiken, och tittar även på skillnader mellan män och kvinnor, unga och gamla, utlandsfödda och svenskar i de fall det är relevant och går att visa. Vi ställer också våra resultat mot dem vi valt ut som våra jämförelsekommuner: Linköping, Örebro, Jönköping, Gävle, Sundsvall, Växjö, (Karlstad), Luleå och Kalmar.

Nedan följer alla målanalysrapporter. Längre ner finns även tidigare års rapporter att ladda hem. 

2019:

Målanalys 191203 - företagsklimat och kommunikationer.pdf

Målanalys 191105 - klimat, luft och vatten, naturvärden.pdf

Målanalys 191008 - trivsel, kultur, besöksmål.pdf

Målanalys 190910 - bostäder och befolkning.pdf

Målanalys 190821 - attraktiv arbetsgivare.pdf

Målanalys 190611 - skadliga ämnen och hållbar konsumtion.pdf

Målanalys 190409 - trygghet, diskriminering, tillgänglighet och hälsa.pdf

Målanalys 190305 - utbildning, försörjning.pdf

2018:

Sammanfattning målanalyser 2018.pdf

Målanalys 181204 - klimat, luft och vatten, naturvärden.pdf

Målanalys 181113 - företagsklimat, kommunikationer.pdf

Målanalys 181009 - bostäder.pdf

Målanalys 180911 - en attraktiv arbetsgivare.pdf

Målanalys 180821 - trivsel, kultur, besöksmål.pdf 

Målanalys 180515 - skadliga ämnen, hållbar konsumtion.pdf

Målanalys 180410 - trygghet, medborgarinflytande, hälsa.pdf 

Målanalys 180306 - utbildning, försörjning.pdf 

2017:

Måluppfyllelse och utmaningar 2017.pdf (sammanfattning)

Analysrapport - En kommun för alla (171212).pdf

Analysrapport - En kunskaps- och tillväxtkommun (KU 171010).pdf 

Analysrapport - En miljösmart kommun (KU 171114).pdf

Analysrapport - En attraktiv arbetsgivare (171207).pdf

2016:

Måluppfyllelse och utmaningar 2016.pdf (sammanfattning)

Alla analysrapporter 2016.pdf

2015:

Måluppfyllelse och utmaningar 2015.pdf (sammanfattning)

Alla analysrapporter 2015.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den