Karlstads kommuns värdegrund

Vi är till för Karlstadsborna

Vi som arbetar inom koncernen Karlstads kommun arbetar på politikernas uppdrag för att Karlstad ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – både nu och i framtiden. Med ett gott bemötande har vi Karlstadsbornas bästa för ögonen. Genom vårt agerande skapar vi förtroende hos medborgarna och näringslivet.

Vår värdegrund fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam i alla verksamheter och bidrar till att stärka koncernen Karlstads kommun. Den är hållbar över tid och är utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna. Kärnan i vår värdegrund är:

  • Vi är till för Karlstadsborna
  • Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet
  • Vi genomför vårt uppdrag med engagemang
  • Vi är en kommun i gott skick
  • Vi når goda resultat

Läs hela värdegrunden.

Uppdaterad den