Karlstads kommuns vision

Livskvalitet Karlstad 100 000

Solrosor framför en blå himmel
Karlstads kommuns vision handlar om att bygga en bättre och större stad.

Karlstads kommuns vision talar om vart vi vill färdas och ger en bild av kommunens framtid. Den beskriver varför Karlstads kommun måste skapa en lockande livsmiljö samtidigt som vi växer och utvecklas.

Karlstad vill bli en stad med 100 000 invånare och en stad där det finns hög livskvalitet. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart.

Vi ska utgå från vad människor behöver för att trivas och må bra när vi planerar vår verksamhet. Målet är att Karlstads invånare ska ha en bred arbetsmarknad, bra boende och en stimulerande fritid. De behöver tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig efter medborgarnas behov.

En större och bättre stad

För att lyckas måste Karlstad attrahera människor med erfarenhet, kreativitet och kompetens inom många olika områden. Vår vision handlar om att bygga både en bättre och en större stad. I en större stad får vi mer resurser till välfärden. Vi ska skapa utrymme för både människor och företag att växa och utvecklas. 

Målgrupper för tillväxt

Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål. Därutöver fokuserar vi på ytterligare tre målgrupper i vårt arbete för tillväxt:

  • Studenter
  • Människor med konkurrenskraftig kompetens
  • Besökare

Karlstads kommuns vision antogs av kommunfullmäktige i januari 2008 och bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998.

Ladda ner och läs hela visionen

visionsbroschyr_081006.pdf

Uppdaterad den