Kommunstyrelsen i Karlstads kommun

Kommunstyrelsen förbereder besluten åt kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och har övergripande ansvar för att genomföra, följa upp och utvärdera det som kommunfullmäktige beslutar. Kommunstyrelsen ansvarar även för samordning av kommunens alla nämnder.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Varje parti beslutar om vilka personer som ska föra deras talan. Kommunfullmäktige tar sedan det formella beslutet.

Ordförande heter Per-Samuel Nisser (M), förste vice ordförande heter Linda Larsson (S) och andre vice ordförande är Frida Pettersson (C).

Kommunens kommunalråd

Det är kommunens kommunalråd som arbetar med kommunpolitik på heltid eller deltid. De är också ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. Karlstads kommuns kommunalråd är:

       

Per-Samuel Nisser (M)
per-samuel.nisser@karlstad.se
070-689 39 39

  Alexander Torin (M)
alexander.torin@karlstad.se
 072-717 58 71
Frida Pettersson (C)
frida.pettersson@karlstad.se
 070-001 61 19

 

         
         
Monika Bubholz (MP)
monika.bubholz@karlstad.se
076-126 01 02
  Niklas Wikström (L)
niklas.wikstrom@karlstad.se
 070-001 82 00
Erik Nilsson (KD)
erik.nilsson2@karlstad.se
070-001 03 21
 
         
       

 Linda Larsson (S)
 linda.larsson@karlstad.se
 070-204 48 61

 

 

Anders Tallgren (S)
anders.tallgren@karlstad.se
070-001 88 66

 

 

 

 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!  

Kom gärna och lyssna på kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder i regel den tredje tisdagen varje månad klockan 15.00, med undantag för juli. Sammanträdena är offentliga och hålls i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30, Karlstad.

Uppdaterad den