Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 22 januari

Kommunen har lämnat synpunkter på Kollektivtrafikmyndighetens förslag på hur kollektivtrafiken ska styras och finansieras de kommande åren. Kommunstyrelsen tog också beslut om koncernens budget för år 2013.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Remiss om kollektivtrafiken i Värmland

Karlstads kommun har fått möjlighet att yttra sig om Kollektivtrafikmyndighetens förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014-2018. Det vill säga hur kollektivtrafiken ska styras och finansieras de kommande åren.

Kommunen är kritisk till förslaget. Synpunkterna handlar bland annat om brist på metoder för uppföljning och bristfällig utvärdering av befintlig kollektivtrafik.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och vill se en fortsatt dialog om trafikförsörjningsprogrammet.

Ansvarig handläggare: Peter Thörn, 054-540 10 31
peter.thorn@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige 

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Budget för 2013

För att ge en total bild av ekonomin i de verksamheter som Karlstads kommun är engagerad i gör kommunen årligen en koncernbudget som ska godkännas av kommunfullmäktige. Årets koncernbudget pekar på ett positivt resultat på 186,6 miljoner kronor. Investeringarna 2013 beräknas uppgå till 1 186,9 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att koncernbudgeten godkänns.

Ansvarig handläggare: Marcus Berg, 054-540 80 49
marcus.berg@karlstad.se

Medborgarförslag om turistinformation på engelska

En medborgare föreslår att information i Karlstads stadsmiljö som kan exponeras för turister ska finnas både på engelska och på svenska.

Karlstad är Sveriges femte största destination för internationella besökare och det finns ett stort behov av information på engelska, inte bara på vår webbplats destinationkarlstad.se utan också i offentliga miljöer. Kultur- och fritidsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med övriga berörda förvaltningar och bolag deltar i en samverkansgrupp för turism. Samverkansgruppen diskuterar övergripande frågor och har kommit fram till att skyltning och information på engelska har en mycket hög prioritet.

Beslut
Information i Karlstads stadsmiljö som kan exponeras för turister ska finns både på engelska och på svenska. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta med tvåspråkiga skyltar i arbetet med skyltpolicyn.

Ansvarig handläggare: Linda Olsson, 054-540 10 23
linda.olsson@karlstad.se

Medborgarförslag om skolavslutningen

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska förändra arrangemanget vid skolavslutningen. Han anser att kommunen ska satsa mer på marknadsföring och artister som lockar ungdomarna, alternativt lägga ner arrangemanget helt. Han föreslår också att man ska bilda mobila enheter med polis, fritidsledare, sjukvårdare med flera.

Vid skolavslutningen förra året flyttade arrangemanget från Stora torget till Sandgrundsudden. Målsättningen är att det ska vara ett festivalliknande evenemang med olika aktiviteter och musik. Det finns inte utrymme i budgeten att anlita välkända artister, utan istället uppträder lokala artister. Konceptet har tagits fram tillsammans med ungdomsfullmäktige och andra ungdomar.

När det gäller samarbete mellan polis, fritidsledare, socialtjänsten med flera så sker det redan idag på ett organiserat sätt.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås.

Ansvarig handläggare: Sanna Andersson, 054-540 12 98
sanna.andersson@karlstad.se

Motion: Ge humanitärt stöd till befolkningen i Gaza

Håkan Svenneling (V) föreslår i en motion att kommunen i samarbete med organisationen Ship to Gaza ska inventera vilka möjligheter som finns att skänka utrangerat material till Gaza.

Ship to Gaza är en svensk partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som vill skapa internationell uppmärksamhet kring konflikten i Gaza och förse Gaza med humanitärt bistånd. Enligt kommunallagen kan kommuner ge bistånd till olika länder och internationella hjälporganisationer, men inte till ideella föreningar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås, eftersom det inte finns utrymme enligt lagen att ge internationellt bistånd till en ideell förening.

Ansvarig handläggare: Mia Marklund, 054-540 10 34
mia.marklund@karlstad.se

 

Frågor besvaras av:
Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Kommunstyrelsens beslut
Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

 

Remiss om kollektivtrafiken i Värmland

Karlstads kommun har fått möjlighet att yttra sig om Kollektivtrafikmyndighetens förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014-2018. Det vill säga hur kollektivtrafiken ska styras och finansieras de kommande åren.

 

Kommunen är kritisk till förslaget. Synpunkterna handlar bland annat om brist på metoder för uppföljning och bristfällig utvärdering av befintlig kollektivtrafik.

 

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och vill se en fortsatt dialog om trafikförsörjningsprogrammet.

 

Ansvarig handläggare: Peter Thörn, 054-540 10 31

peter.thorn@karlstad.se

 

 

Beslut inför kommunfullmäktige
Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut. 

 

Budget för 2013

För att ge en total bild av ekonomin i de verksamheter som Karlstads kommun är engagerad i gör kommunen årligen en koncernbudget som ska godkännas av kommunfullmäktige. Årets koncernbudget pekar på ett positivt resultat på 186,6 miljoner kronor. Investeringarna 2013 beräknas uppgå till 1 186,9 miljoner kronor.

 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att koncernbudgeten godkänns.

 

Ansvarig handläggare: Marcus Berg, 054-540 80 49

marcus.berg@karlstad.se

 

Medborgarförslag om turistinformation på engelska

En medborgare föreslår att information i Karlstads stadsmiljö som kan exponeras för turister ska finnas både på engelska och på svenska.

 

Karlstad är Sveriges femte största destination för internationella besökare och det finns ett stort behov av information på engelska, inte bara på vår webbplats destinationkarlstad.se utan också i offentliga miljöer. Kultur- och fritidsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med övriga berörda förvaltningar och bolag deltar i en samverkansgrupp för turism. Samverkansgruppen diskuterar övergripande frågor och har kommit fram till att skyltning och information på engelska har en mycket hög prioritet.

 

Beslut

Information i Karlstads stadsmiljö som kan exponeras för turister ska finns både på engelska och på svenska. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta med tvåspråkiga skyltar i arbetet med skyltpolicyn.

 

Ansvarig handläggare: Linda Olsson, 054-540 10 23

linda.olsson@karlstad.se

 

Medborgarförslag om skolavslutningen

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska förändra arrangemanget vid skolavslutningen. Han anser att kommunen ska satsa mer på marknadsföring och artister som lockar ungdomarna, alternativt lägga ner arrangemanget helt. Han föreslår också att man ska bilda mobila enheter med polis, fritidsledare, sjukvårdare med flera.

 

Vid skolavslutningen förra året flyttade arrangemanget från Stora torget till Sandgrundsudden. Målsättningen är att det ska vara ett festivalliknande evenemang med olika aktiviteter och musik. Det finns inte utrymme i budgeten att anlita välkända artister, utan istället uppträder lokala artister. Konceptet har tagits fram tillsammans med ungdomsfullmäktige och andra ungdomar.

 

När det gäller samarbete mellan polis, fritidsledare, socialtjänsten med flera så sker det redan idag på ett organiserat sätt.

 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås.

 

Ansvarig handläggare: Sanna Andersson, 054-540 12 98

sanna.andersson@karlstad.se

 

Motion: Ge humanitärt stöd till befolkningen i Gaza 

Håkan Svenneling (V) föreslår i en motion att kommunen i samarbete med organisationen Ship to Gaza ska inventera vilka möjligheter som finns att skänka utrangerat material till Gaza.

 

Ship to Gaza är en svensk partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som vill skapa internationell uppmärksamhet kring konflikten i Gaza och förse Gaza med humanitärt bistånd. Enligt komunallagen kan kommuner ge bistånd till olika länder och internationella hjälporganisationer, men inte till ideella föreningar.

 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås, eftersom det inte finns utrymme enligt lagen att ge internationellt bistånd till en ideell förening.

 

Ansvarig handläggare: Mia Marklund, 054-540 10 34

mia.marklund@karlstad.se

 

 

Frågor besvaras av:  

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Uppdaterad den