Beslut i korthet 2017

Den 29 augusti

Det här är några av ärendena det beslutades om på kommunstyrelsens augustimöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Compare beviljas pengar till projektet Digitalwell

Stiftelsen Compare söker pengar hos Karlstads kommun för att kunna driva projektet Digitalwell. Syftet med projektet är att bidra till fler innovativa små och medelstora företag genom att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation i företagen inom området digitala välfärdstjänster.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stiftelsen Compare beviljas 200 000 kronor per år till projektet Digitalwell under åren 2018-2020. Projektet har flera medfinansiärer.

Projektpengar ska stärka den värmländska livsmedelsbranschen

Nifa, branschföreningen för värmländska matföretag, arbetar med att stärka livsmedelsbranschen i Värmland. Nu söker de pengar hos Karlstads kommun, som en av flera medfinansiärer till det treåriga projektet Lönsam tillväxt i matregionen Värmland.

Beslut
Nifa beviljas 300 000 kronor till projektet Lönsam tillväxt i matregionen Värmland.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Motion: Inför skolträdgårdar på kommunens skolor

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet genom Hans-Åke Scherp att Karlstads kommun ska införa skolträdgårdar på kommunens skolor. Tanken är att eleverna ska lära sig mer om odling som en del i den pedagogiska verksamheten.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen får bifall och att frågan om skolträdgårdar utreds vidare av barn- och ungdomsnämnden i samarbete med Naturskolan.

Motion: Förbättra stödet till gymnasieelever som inte har fullständiga betyg

Socialdemokraterna i Karlstad vill utveckla formerna för planering och uppföljning av elever som inte klarar av en eller flera kurser eller som inte deltar i undervisningen av någon anledning. Det skriver de i en motion.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls och att Karlstad-Hammarö gymnasienämnd får i uppdrag att utveckla arbetet.

Motion: Jämställda namn på gator och vägar

Verka för jämställdhet och mångfald när nya gator, vägar och platser i kommunen får sina namn. Det föreslår Vänsterpartiet i Karlstad i en motion till kommunfullmäktige.

Beslut
Motionen föreslås få bifall.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den