Kommunstyrelsen

Utskott

Det finns två beredande utskott som är kopplade till kommunstyrelsen; tillväxtutskottet och kommunledningsutskottet.

Alla ärenden som tas upp i kommunstyrelsen bereds först i tillväxtutskottet eller kommunledningsutskottet.

Uppdaterad den