Nämnder i Karlstads kommun

Karlstads kommun har 13 olika nämnder

I nämnderna beslutar politiker i olika frågor. Karlstads kommun har 13 politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd har sitt ansvarsområde.

Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för.

Det är även kommunfullmäktige som bestämmer hur många personer som ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Fördelningen av partiernas platser i nämnden motsvarar fördelningen i fullmäktige.

Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Uppdaterad den