Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden styr arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete. Förvaltningen verkställer nämndens beslut.

Uppdrag

  • Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunens lokala arbetsmarknadspolitik och ska motverka arbetslöshet i kommunen.
  • Nämnden ansvarar även för individ- och familjeomsorg som handlar om bland annat stöd till barn och unga, missbruk och beroende, försörjningsstöd och socialpsykiatri.
  • De övergripande målen i socialtjänstlagen kompletteras med bestämmelser om rätten till bistånd och särskilda bestämmelser för olika målgrupper. Det gäller barn och unga, äldre människor, människor med funktionshinder, missbrukare, anhörigvårdare och brottsoffer.
  • Lagen är en ”ramlag”, det vill säga att den ger kommunerna en stor handlingsfrihet att både tolka lagens innebörd och utforma socialtjänstens insatser efter lokala förutsättningar.

Ordförande

  • Anna Dahlén Gauffin (S), ordförande
  • Lotta Björklund (M), 1:e vice ordförande
  • Samar Madwar (MP), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Möteskalender

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 35         1 2 3
Filtrera på vecka 36 4 5 6 7 8 9 10
Filtrera på vecka 37 11 12 13 14 15 16 17
Filtrera på vecka 38 18 19 Filtrera på datum20 21 22 23 24
Filtrera på vecka 39 25 26 27 28 29 30  

Kallelser och protokoll

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

Sidan uppdaterad: 2023-08-17

Hittade du rätt information på sidan?