Nämnder

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för Karlstads kommuns förskolor, familjedaghem, fritidshem, grundskola, särskola och kulturskola. Nämnden ansvarar för den kommunala verksamheten och har också tillsynsansvar för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter samt ersättare.

Ordförande heter Niklas Wikström (L), förste vice ordförande heter Anna Dahlén Gauffin (S) och andre vice ordförande heter Marie Persson (C).

 

   
 Niklas Wikström (L)  

 Anna Dahlén Gauffin (S)

  Marie Persson (C)
         

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Uppdaterad den