Nämnder

Drifts- och servicenämnden

Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd, som är en del av Karlstads kommuns organisation.

Värmlands läns gemensamma drifts- och servicenämnd ska skapa nya möjligheter för allomfattande samordning i länet. Genom en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan bli bättre.

Kommunerna samarbetar främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i framtiden.

Drifts- och servicenämnden består av två politiker från varje kommun, en ledamot och en ersättare. Monika Bubholz (MP), Karlstads kommun, är ordförande och Mathias Lindkvist (S), Munkfors kommun, är vice ordförande.

Monika Bubholz (MP)

Nämndens övergripande mål är:

  • lägre kostnad genom gemensam drift
  • effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan
  • bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan
  • genomföra gemensamma upphandlingar som ger lägre kostnader även om inte drift sker gemensamt

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den