Nämnder

Drifts- och servicenämnden

Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd, som är en del av Karlstads kommuns organisation.

Värmlands läns gemensamma drifts- och servicenämnd ska skapa nya möjligheter för allomfattande samordning i länet. Genom en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan bli bättre.

Kommunerna samarbetar främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i framtiden.

Drifts- och servicenämnden består av två politiker från varje kommun, en ledamot och en ersättare. Mattias J Fröding (KD), Karlstads kommun, är ordförande, förste vice ordförande heter Mathias Lindquist (S), Munkfors kommun, andre vice ordförande är Patrik Fornander (M), Region Värmland.

 
Mattias J Fröding (KD)  

 Nämndens övergripande mål är:

  • lägre kostnad genom gemensam drift
  • effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan
  • bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan
  • genomföra gemensamma upphandlingar som ger lägre kostnader även om inte drift sker gemensamt

Uppdaterad den