Nämnder

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utses av kommunfullmäktige.

Nämnden ansvarar för Karlstads kommuns utbildningsverksamhet när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt yrkeshögskola.

Ordförande är Alexander Torin (M), vice ordförande är Sofia Magnusson (S). 

Uppdaterad den